(Poistunut julkaisusta)

Työnjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.7.2018

Kouvolan seurakuntayhtymässä on haettavana
TYÖNJOHTAJAN
vakinainen kokoaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymä on evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Kouvolan kaupungin alueella. Seurakuntayhtymään kuuluu viisi seurakuntaa ja Jaalan kappeliseurakunta osana Kuusankosken seurakuntaa. Työnjohtajan tehtävä sijoittuu Anjalankosken seurakunnan alueelle, jossa sijaitsee 8 seurakuntayhtymän 21 hautausmaasta. Hautausmaat sijaitsevat Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken ja Sippolan kylissä. Anjalankosken hautausmaille tehtiin hautauksia vuonna 2017 yhteensä 226 kpl, joista arkkuhautauksia oli 106 kpl (47 %) ja uurnahautauksia 120 kpl (53 %). Anjalankosken alueella työskentelevät ympärivuotisina tällä hetkellä yksi toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva ja yksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva erityisammattimies. Kesäaikana Anjalankosken seurakunnan hoidettavat alueet on jaettu neljään piiriin, joissa jokaisessa päivittäisiä töitä johtaa kausityönjohtaja.

Työnjohtajan pääasiallisena tehtävänä on huolehtia hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ja rakentamisesta esimiehenä, suunnittelijana ja valvojana sekä hoitohautojen hoidosta ja hautaamisesta Anjalankosken alueella. Tehtävään kuuluu myös asiakaspalvelusta vastaaminen Anjalankosken alueella sekä osallistuminen kausityöntekijöiden rekrytointiin. Työnjohtaja toimii erityisammattimiesten ja kausityönjohtajien sekä muiden kausityöntekijöiden lähiesimiehenä Anjalankosken alueella. Lisäksi työnjohtajalla on vastuu vahtimestaripalveluiden tuottamisesta siunauskappeleissa, osallistuen myös itse työvuorosuunnitelman mukaan tilaisuuksiin. Tehtävään kuuluu myös osallistumista päivittäisiin käytännön töihin mm. konetöihin. Työtä on myös viikonloppuisin. Työnjohtaja toimii toisten seurakuntapuutarhureiden/työnjohtajien sijaisena tarvittaessa koko seurakuntayhtymän alueella.

Työnjohtajalla tulee olla puutarhaoppilaitoksessa suoritettu puutarhurin tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus puutarha-alan ja hautaustoimen tehtävistä sekä hyvät tietotekniset taidot. Hakijalta edellytetään työnjohto- ja esimiestyön osaamista ja tietotaitoa.

Valitun henkilön tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävässä tarvitaan ajokorttia (B, e) ja on oltava mahdollisuus oman auton käyttöön. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Tehtävässä noudatetaan kolmen viikon jaksotyöaikaa, 116 h 15 min. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Tehtävään valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus tulee tehdä sähköisen palvelun kautta Sakastissa viimeistään 5.8.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki, p. 040 5125329.