(Poistunut julkaisusta)

Työnjohtaja (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Beskrivning av jobbet

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja - ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat kuntoutusohjaus, työkykyselvitys, kuntouttava työtoiminta, Avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Avotyötoiminta järjestää kuntouttavaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa eri ammattialojen työtehtävissä vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille helsinkiläisille.

Työtoiminnan työnjohtajan tehtävässä painottuu ensisijaisesti työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden työelämään valmentava ja työnjohdollinen ohjaus ja tuki, sekä teknisen alan työtehtäviin ja työmaaolosuhteisiin perehdyttäminen. Työnjohtajan tehtävässä on myös asiakkaiden työtoiminnalle asettujen tavoitteiden työssä tapahtuvan kuntoutumisen arviointi yhdessä sosiaali- ja kuntoutusalan sekä TE-toimiston kanssa.

Työnjohtajana työsi on itsenäistä ja itseohjautuvaa ja työhösi tukea tuovat selkeät johtamisrakenteet sekä ison työyhteisön tuki. Asiakkaiden yksilöllisen tuen ja työhön opastamisen lisäksi vastaat työtehtävien suunnittelusta, niiden organisoinnista, työmaan operatiivisesta johtamisesta sekä työturvallisuudesta ja palvelun laadusta. Työssä korostuu tuotannollisen työn ja toisaalta kuntoutuja-asiakkaiden työn suorittamiseen vaikuttavien reunaehtojen yhteensovittaminen.
Työpäivissäsi vaihtelevat rutiinit ja toisaalta joustavia, nopeitakin ratkaisuja vaativat toiminnot.

Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, intoa Stadin Soten Työtoiminnan kehittämiseen ja avointa, keskustelevaa ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta.

Tarjoamme liukuvan työajan, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut mm. liikunnan ja kulttuurin parissa, kaupunkipyörän käytön sekä lounasedun.

Kelpoisuus: Teknisen alan toisen asteen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Ennen työn vastaanottamista henkilön tulee esittää työterveyshuollon arvio tehtävään soveltuvuudesta.

Lisäksi edellytämme: Kykyä hallita vaativia vuorovaikutustilanteita kuntoutuja-asiakkaiden kanssa. Paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Valmiuksia oman työn kehittämiseen. Hyviä tietoteknisiä taitoja. Yhteistyötaitoja viranomaisverkostossa toimimiseen.

Tehtävä vaatii liikkumista luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.
Voimassa olevat B-ajokortti ja ajolupa.

Tehtävään kuuluu osaamisen tunnistaminen teknisen alan työtehtävissä.

Luemme eduksi: Työnjohdollinen työkokemus ja näyttöä vastuullisesta työotteesta. Työllistymistä edistävien palvelujen, työllisyyspalvelujen ja kuntoutuspalvelujen tuntemus.

Avtalsbransch

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Vastaava työnjohtaja Sakari Jaatinen, p. 09 310 32519