(Poistunut julkaisusta)

Työmarkkinalakimies
Avaintyönantajat AVAINTA ry

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2018

Avaintyönantajat AVAINTA ry hakee työmarkkinalakimiestä työsuhteeseen 1.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työmarkkinalakimiehen tehtävät jakautuvat KT Kuntatyönantajien opetus- ja sivistysalan sekä Avaintyönantajat AVAINTA ry:n tehtäviin erikseen määriteltävällä tavalla. Työtehtävät liittyvät keskeisesti kuntien ja kuntayhtymien sekä kuntaomisteisten, pääasiallisesti osakeyhtiömuotoisten oppilaitosten työ- ja virkasuhdeoikeudellisiin kysymyksiin. Tehtäviin liittyvät lisäksi erikseen sovittavalla tavalla myös muiden kuntaomisteisten osakeyhtiöiden työoikeudellisiin kysymyksiin liittyvät tehtävät.

TYÖMARKKINALAKIMIES

Tehtävään kuuluvat

  • työnantajien neuvonta ja ohjeistaminen työoikeuteen sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • työ- ja virkaehtojen sopimusneuvottelutoimintaan sekä työryhmiin osallistuminen
  • luennointi erilaisissa koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä

Edellytämme

  • oikeustieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä
  • aloitekykyä, itsenäistä ja palveluhenkistä työotetta
  • osaamista ja halua perehtyä työlainsäädäntöön sekä työehtosopimuksiin

Lisäansioina pidämme

  • perehtyneisyyttä erityisesti opetusalan työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä työmarkkinajärjestelmään
  • perehtyneisyyttä yhtiöittämisiin liittyviin henkilöstökysymyksiin

Katso myös KT Kuntatyönantajien ilmoitus Työmarkkina-asiamies, ilmoitusnumero 1178252. Molempia tehtäviä voit halutessasi hakea samalla hakemuksella.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään 23.9.2018 kuluessa sähköpostilla osoitteeseen ktrekry@kt.fi.

Hakemukseen ja sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Työmarkkinalakimies”.

Tiedustelut puhelimitse: toimitusjohtaja Vesa Laine, p 050 524 9551

www.avainta.fi