(Poistunut julkaisusta)

Työmarkkinajohtaja
Kirkon työmarkkinalaitos / Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.7.2018

Kirkkohallituksen yhteydessä toimiva Kirkon työmarkkinalaitos hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja muiden kirkkotyönantajien edunvalvontaa työmarkkina-asioissa. Se neuvottelee ja sopii mm. työntekijöiden palkkauksesta ja työajoista sekä valvoo työnantajien etua työoikeuden ja työelämän kehittämisasioissa. Työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa käyttää valtuuskunta ja sen tehtäviä hoitaa kirkkohallituksen työmarkkinaosasto. Työmarkkinaosasto valmistelee asioita työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan lisäksi kirkkohallitukselle. Kirkkohallituksessa työskentelee runsaat kaksi-sataa ihmistä, joista työmarkkinaosastolla yhteensä kahdeksan henkilöä. Kirkon työmarkkinajohtajana toimii Kirkkohallituksen työmarkkinaosastoa johtava kirkkoneuvos. Hän on Kirkkohallituksen johto-ryhmän jäsen.

Nykyisen viranhaltijan siirtyessä valtakunnansovittelijan virkaan Kirkkohallitus hakee kirkkoneuvoksen vakituiseen virkaan

TYÖMARKKINAJOHTAJAA

Tehtäviisi kuuluu
– johtaa ja kehittää neuvottelu- ja sopimustoimintaa sekä palvelussuhdetta koskevaa säädösvalmistelua kirkon toimialalla
– kehittää kirkon henkilöstöpolitiikkaa
– toimia osaston henkilöstön esimiehenä
– vastata kirkkohallituksen työmarkkinaosaston muista tehtävistä

Edellytämme
– virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
– hyvää perehtyneisyyttä työmarkkinaoloihin, henkilöstöhallintoon sekä virka- ja työsuhdeasioiden hoitamiseen
– erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
– tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa
– evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä

Eduksi katsomme
– kirkon hallinnon ja toiminnan tuntemuksen

Tarjoamme
– mahdollisuutta kehittää kirkon työmarkkinatoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa
– mahdollisuuden tutustua ”taivaallisen työpaikan” tavalliseen työhön
– palkkaukseksi 7784 €/kk

Toimipisteemme sijaitsee Helsingissä, Eteläranta 8:ssa meren äärellä, Kauppatorin vierellä. Työpaikkamme on yksi jo niin monista savuttomista työpaikoista.

Toivomme sinun toimittavan Kirkkohallitukselle osoitetun hakemuksesi liitteineen sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteeseen sakasti.fi/tyopaikat viimeistään 24.8.2018 klo 15 mennessä. Hakemuksia ei palauteta. Virkaan sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ma 6.8., ti 14.8. to 23.8., puh. 050 5666130, jukka.keskitalo@evl.fi ja Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen pe 10.8. ja ke 15.8., puh. 050 5027518.

www.sakasti.evl.fi/kit