(Poistunut julkaisusta)

Työhön osallistuva kiinteistömestari
Liedon seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Liedon seurakunnassa on avoinna työhön osallistuvan kiinteistömestarin määräaikainen työsuhde. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja kestää vähintään 30.9.2021 saakka. 

Kiinteistönhoidon osalta kiinteistömestarin tehtäviin kuuluu kiinteistöjen kunnossapidon ja ylläpidon palveluista huolehtiminen ja osallistuminen päivittäisiin kiinteistötoimen tehtäviin. Vuosikorjausten ja investointien suunnittelu, toteutus ja valvonta kuuluvat työtehtäviin. Tunnet nykyaikaisen talotekniikan sekä kiinteistöjen suunnitelmallisen ja laadukkaan hoidon tarpeet ja haluat kehittää ja kehittyä. Toimit talouspäällikön alaisuudessa kiinteistötoimen työntekijöiden lähiesimiehenä ja olet tiiviissä yhteistyössä kiinteistönhoidon palveluita tuottavien tahojen kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen suurhankkeissamme (esim. valmistunut monitoimitalo ja lähestyvä kirkon remontti).

Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa kiinteistönhoidon osaamista ja soveltuvaa ammatillista koulutusta. Kiinteistönhoidon ammattitutkinto, vankka työkokemus kiinteistönhoidon tai rakennustoimen alalta katsotaan hakijalle eduksi. Toimenkuvaan saattaa sisältyä suntion tehtäviä, jolloin edellytyksenä on evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää ammattimaista otetta, hyvää yhteistyökykyä, esimiesvalmiuksia, kykyä muutokseen, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. 

Lieto on alueellisesti laaja, ja seurakunnan kiinteistöjä on useissa sen taajamissa ja lisäksi seurakunnan leirikeskus sijaitsee Sauvossa, joten oma auto on tehtävien hoidon kannalta välttämätön.

Palkkaus: KirVESTES vaativuusryhmä 501 mukainen peruspalkka. Lisäksi työkokemusvuosien mukaan laskettava vuosisidonnainen lisä on 0-15 % ja esimiestehtävien johdosta maksettava tehtäväkohtainen vaativuuslisä on 10 %.

Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valituksi tulevan tulee ennen työsuhteen alkua osoittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 20.8.2019 mennessä ensijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: liedon.khranvirasto@evl.fi 
tai postitse: Liedon seurakunta, kirkkoneuvosto
Hyvättyläntie 6
21420 LIETO