Työelämäprofessori (Journalistiikka)
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.3.2020

Etsimme työelämäprofessoria journalistiikan alueelle ajalle 3.8.2020–30.6.2021

Tehtävä sijoittuu Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa Viestintätieteiden yksikköön.  Viestintätieteiden yksikössä pureudumme digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin. Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, TRIM ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, pelillisyyden ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa journalistiikan, mediatutkimuksen, informaatiotutkimuksen ja puheviestinnän laaja-alaisia osaajia. Teatterityön tutkinnossa puolestaan kohtaavat taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Tehtävän kuvaus

Tehtävän tarkoituksena on käytännön työelämän sekä yliopistokoulutuksen ja ‑tutkimuksen lähentäminen toisiinsa. Tehtävässä korostuu käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, ja se on tarkoitettu omalla alallaan ansioituneelle journalistille, jonka odotetaan jakavan kokemustaan sekä antavan merkittävän panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Tehtäviin kuuluu

 • Opettaa journalistiikkaa yliopiston journalistikoulutuksen eri tasoilla pitämällä luentoja, työpajoja ja pienimuotoisia seminaareja
 • Kehittää erillisen opetus- ja työsuunnitelman perusteella määrittyvää journalismin erityisalaa ja sen opetusta
 • Osallistua yksikön tutkijayhteisön toimintaan ja täydennyskoulutukseen.

Työelämäprofessori noudattaa kokonaistyöaikaa ja hoitaa tehtäväänsä vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti. Työaika on 1 624 tuntia vuodessa. Kontaktiopetuksen määrä on muista tehtävistä riippuen 160–240 tuntia vuodessa.

Edellytykset

 • Käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, mikä osoitetaan vahvoilla journalistisilla näytöillä
 • Kykyä antaa journalistiseen toimintaan liittyvää opetusta. Opetuksessa käytettävät kielet ovat suomi ja / tai englanti.
 • Vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Toivomme hakemuksia eri rooleissa toimineilta kokeneilta journalisteilta. Asiantuntemus voi olla laajasti eri journalismin alueilta esimerkiksi asiakaslähtöisyydessä, yrittäjämäisessä toiminnassa tai uniikeissa sisällöissä. Arvostamme näkemyksellisyyttä journalismin tulevaisuudesta ja kykyä analysoida omaa ja toisten osaamista ja kääntää se opetukseksi. 

Tehtävässä ei edellytetä professorilta tavallisesti vaadittuja tohtorin tutkintoa, tieteellistä pätevyyttä eikä muita tieteellisiä näyttöjä.

Valinta tehdään hakudokumenttien perusteella. Työsuunnitelmaa painotetaan valinnassa. 

Tarjoamme

Tarjoamme tehtävään valittavalle henkilöille tilaisuuden työskennellä ja verkostoitua ympäristössä, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla korkeatasoinen yhteiskunnallisesti suuntautunut journalistiikan tutkimus ja opetus monimediaisessa toimitustyöympäristössä alan motivoituneiden ja lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa. Tampereen yliopiston journalistiikan opintosuunta on Suomessa alueen johtava toimija alalla. Alue on myös kansainvälisesti tunnettu. 

Tehtävä täytetään ajalle 3.8.2020-30.6.2021.  

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä (www.tuni.fi/toihin)

Hakuohjeet

Hakemus liitteineen tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla).  

Hakuaika päättyy 13.4.2020 klo 23.59 (EEST, UTC +2). Liitäthän dokumentit pdf-muodossa. 

Hakemukseen tulee liittää: 

1. Esitys professorikauden työsuunnitelmaksi. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mistä journalistiikan alan haasteista hakija on kiinnostunut ja millaista opetusta hän tältä aihealueelta toteuttaisi.

2.  Motivaatiokirje, joka sisältää koosteen professorin tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta. 

3. CV, josta käyvät ilmi tiedot tutkinnoista ja työkokemuksesta.
 
 Lisätietoa

Tehtävän sisältöä, toimenkuvaa ja työsuunnitelmaa koskevat tiedustelut:

Viestinnän yksikön johtaja Iiris Ruoho, iiris.ruoho@tuni.fi, 040 190 4150

Hakuprosessia koskevat tiedustelut:

HR Partner Eveliina Nurmi, eveliina.nurmi@tuni.fi, 040 1981825

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1349986
 • Tehtäväalue: Koulutus/opetus, Media/viestintä
 • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Tampere
 • Lisätietoja antaa: Viestinnän yksikön johtaja Iiris Ruoho, iiris.ruoho@tuni.fi, 040 190 4150