(Poistunut julkaisusta)

Työelämälehtori
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.3.2018

Haemme Taideyliopistoon

TYÖELÄMÄLEHTORIA

määräaikaiseen kolmen vuoden (tai sopimuksen mukaan lyhyempään) työsuhteeseen rakentamaan Taideyliopiston työelämäopintokokonaisuuksia. Tehtävä on kokoaikainen tai osa-aikainen esim. siten, että kaksi 50 % työntekijää jakaa tehtävän. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2018.

Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Taideylipiston Sibelius-Akatemian Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmään, ja raportoit tehtävässäsi aineryhmän johtajalle. Kehität työelämäopintokokonaisuutta tiiviissä yhteistyössä Taideyliopiston avoimen kampuksen ja muiden sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa.

Pääasialliset tehtävät

 • Sinulla on päävastuu Taideyliopiston työelämäopintokokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • Opetat työelämäopintokokonaisuuksien koulutuksissa (opetusvastuu jakautuu usealle opettajalle kunkin erikoistumis- /asiantuntemusalueiden mukaan).
 • Ohjaat ja mentoroit opiskelijoita.
 • Osallistut työelämähankkeiden ja -projektien opinnollistamiseen ja opetusharjoittelun uusien muotojen kehittämiseen ja mahdollistamiseen
 • Rakennat työelämäyhteyksiä (yritykset ja erilaiset muut toimijat) ja toimit erilaisissa työelämäverkostoissa tehtäväsi puitteissa.
 • Hyödynnät alumniverkoston asiantuntemusta opintokokonaisuuksissa.
 • Osallistut työelämävalmiuksiin liittyvien koulutusten koordinointiin koko ylipistossa.
 • Osallistut myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä kehittämis- ja laatutyöhön.
 • Tehtäväsi pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisessa koulutuksessa.

Valintakriteerit

Odotamme Sinulta

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • kokemusta jonkin taiteenalan opiskelusta ja/tai kulttuurialalla toimimisesta
 • ymmärrystä taiteiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista
 • kokemusta osallistavan taiteellisen toiminnan hankkeiden toteuttamisesta
 • korkeakoulutasoista opetuskokemusta ja hyvää opetustaitoa
 • näyttöjä yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntijatehtävistä
 • kiinnostusta toimia monialaisissa toimintaympäristöissä
 • kokemusta yrittäjämäisestä toiminnasta.

Soveltuvan tohtorintutkinnon ja näytöt kansainvälisestä verkostoitumisesta katsomme eduksi.

Kielitaito

Tehtävän opetuskielet ovat suomi ja englanti. Valittavalta henkilöltä edellytetään erinomaista opetuskielten osaamista sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. 

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista
1) valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla
(esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
3) ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Lehtorin palkkauksessa sovellamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa. Sovittavat tehtävät ja henkilön kokemustausta vaikuttavat palkkaan. Työsuhteen alussa vaativuustaso on 5–6, jolloin kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä kokonaiskuukausipalkka asettuu välille 3 100–4 000 € riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Valintaprosessi

Rekrytointiryhmä arvioi hakemukset, ja tehtävän vaatimukset parhaiten täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin, joka voi sisältää esim. opetus- ja/tai ohjausnäytteen ja haastattelun. Tavoitteena on tehdä valinta toukokuussa 2018.

Hakeminen

Toimitathan hakemuksesi liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään 4.4.2018 klo 15:00 (UTC +2). Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen hakukirje
 2. ansioluettelo
 3. tutkintotodistus

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmän johtaja, professori Tanja Johansson, puh. 040 710 4392:
  • pe 23.3.2018 klo 9-12
  • ke 28.3.2018 klo 12-15
  • ti 3.4.2018 klo 12-15
 • Hakemista ja hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen puh. 040 710 4213.
 • Sähköpostitiedustelut osoitteilla etunimi.sukunimi@uniarts.fi .