(Poistunut julkaisusta)

Tutkimusrahoitusasiantuntija, EU-rahoitus ja EU-vaikuttaminen
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2018

Tutkimuksen tukipalvelut on Oulun yliopiston noin 10 asiantuntijan kokoinen tukiyksikkö, joka tarjoaa tutkijoille tukea tutkimusrahoituksen hakemisessa. Haemme nyt joukkoomme kokenutta EU-rahoituksen ja -vaikuttamisen ammattilaista. Tutkimusrahoitusasiantuntijan tavoitteena on edistää Oulun yliopiston tutkijoiden mahdollisuuksia EU:n puiteohjelmarahoituksen (Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa) saamisessa. Tällä hetkellä yliopiston tutkimusryhmät ovat mukana noin 60 Horisontti 2020 -hankkeessa ja tavoitteena on lisätä puiteohjelmamenestystä tulevaisuudessa.

Tehtäviin kuuluu:

  • EU-vaikuttamisen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yliopiston johdon, tutkijoiden ja muiden tutkimusrahoitusasiantuntijoiden kanssa
  • EU:n puiteohjelmahakemusten suunnittelua, valmistelua ja toteutusta yhteistyössä tutkijoiden kanssa
  • EU:n puiteohjelmarahoituksen yliopistotasoisia vastuita

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

  • vahva osaaminen EU-rahoituksesta ja -vaikuttamisesta sekä  -verkostoista
  • kyky kirjoittaa EU-rahoitushakemusten osia yhteistyössä tutkijoiden kanssa
  • hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot
  • halu auttaa tutkijoita menestymään EU-rahoituksen hakemisessa ja kyky tarttua vaativiin ja haastaviin tehtäviin sekä saada aikaan näkyvää tulosta
  • ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto
  • sujuva suullinen ja kirjallinen englannin, sekä suomen kielen taito

Tehtävä tarjoaa mielenkiintoisen paikan tutkimuksen aitiopaikalta. Tarjoamme haasteellisen tehtäväkentän, innostuneen organisaation tuen sekä mahdollisuuden monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen tutkimuksen tukipalveluissa.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 10-11. Tehtävä on vakituinen ja siihen sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakuaika: 1.10.2018 mennessä sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Lisätietoja: tutkimuspalvelujohtaja Teija Kekonen, teija.kekonen(at)oulu.fi, p. 0294482053 ja yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen, arto.maaninen(at)oulu.fi p. 0294484084.