(Poistunut julkaisusta)

Tut­ki­mus­joh­ta­ja / Van­hem­pi tut­ki­ja
Helsingin yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2020

Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia) kuuluu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä ovat paikallisyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokaketjut sekä uudistuva biotalous. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 40 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksista käsin.

Haemme Seinäjoen toimipaikkaan

TUTKIMUSJOHTAJAA/VANHEMPAA TUTKIJAA

viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2020 – 31.10.2025. Tehtävän ala on yrittäjyys ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksessa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on kytkeä yrittäjyyden tutkimuksen sekä laajemmin liiketaloustieteen ja kestävyystieteen (sustainability science) näkökulmia ruokajärjestelmän muutoksen tutkimukseen. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa, joka voisi osaltaan tukea yritysten aktiivista roolia ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottamista ruokaketjun kestävyysmuutoksessa.

Tehtävä voidaan täyttää tutkimusjohtajan tai vanhemman tutkijan määräaikaisena tehtävänä hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Tehtävä kuuluu Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutettavaan viiden yliopiston monitieteiseen Epanet –tutkimusverkostoon, jota rahoittavat yliopistojen lisäksi mm. yritykset, kunnat, säätiöt ja erilaiset kehittäjäorganisaatiot.

Tutkimusjohtajan/vanhemman tutkijan tehtävänä on oman tutkimustyön lisäksi alan tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen, osallistuminen yliopistolliseen opetukseen sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tavoitteena on oman tutkimusryhmän käynnistäminen ja vahva kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen.

VALINTAKRITEERIT

Tutkimusjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa sekä menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

Vanhemman tutkijan tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa sekä kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta. Tehtävää täytettäessä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

MITÄ TARJOAMME

Helsingin yliopiston laajat verkostot ja Ruralia-instituutin monitieteinen työyhteisö ja laadukkaat tukipalvelut sekä ajanmukaiset työtilat tarjoavat hyvät lähtökohdat akateemiselle työskentelylle. Helsingin yliopiston profiloituminen kestävyystieteeseen (www.helsinki.fi/fi/helsus-kestavyystieteen-instituutti) tukee osaltaan tehtävässä menestymistä.

Tarjoamme akateemisen vapauden suunnata tutkimusta ja kehittää kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä. Hakijoiden toivotaan kuitenkin hakuvaiheessa esittävän näkemyksensä niistä pääteemoista, joihin haluaisi tutkimusta suunnata. Tehtävää osaltaan rahoittavat yritykset ja yhteisöt tarjoavat myös hyvän vuorovaikutuspinnan käytännön tietotarpeisiin.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6 - 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jolloin bruttopalkka on 4 300-5 500 euroa kuukaudessa. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

HAKUOHJEET

Toimita hakemusasiakirjat yhtenä pdf-tiedostona, jossa ovat alla olevassa järjestyksessä
1. Motivaatiokirje (perustelut miksi haet kyseistä tehtävää, enintään 1 sivu)
2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä ja mahdollisimman tarkasti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkijan 3/2020 ansioluettelomallia (https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli).
3. Numeroitu julkaisuluettelo tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen Akatemian mallin mukaan (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
4. Luonnos henkilökohtaisesta tutkimusohjelmasta (maksimissaan 5 sivua)

Hakijoita pyydetään lisäksi varautumaan siihen, että he toimittavat hakuajan päätyttyä pyynnöstä enintään kymmenen valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille. Julkaisut toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Kiinnostuitko tehtävästä? Jätä hakemus yhtenä pdf-tiedostona yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa –linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR-portaalissa.

Tehtävä on avattu hakuun uudestaan ja otamme huomioon aikaisemmin tulleet hakemukset tehtävää täytettäessä.

Hakuaika päättyy 21.9.2020.

  • Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Sami Kurki, 0500 811232, sami.p.kurki(at)helsinki.fi
  • Lisätietoa rekrytointiprosessista (ml. rekrytointijärjestelmään liittyvät kysymykset) antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen, 02941 57583, mirkka.juntunen(at)helsinki.fi

Haku päät­tyy

21.09.2020 23:59 EEST