(Poistunut julkaisusta)

Tutkimusjohtaja, mikroyrittäjyys
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.11.2018

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutti hakee  

MIKROYRITTÄJYYDEN TUTKIMUSJOHTAJAA

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti (KSI) on kansainvälisessä verkostossa toimiva tutkimusinstituutti. Instituutti on uuden tiedon tuottaja, osaamisen välittäjäorganisaatio, uusien teknologisten ratkaisujen kehittäjä ja hankkeiden haluttu yhteistyökumppani. KSI:n tutkimuksen fokuksena on mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus.

Mikroyritysten kasvun ja toimintaedellytysten edistämiseksi sekä rakenteellisten esteiden poistamiseksi tarvitaan lisää tietoa ja tekoja. Suomen yrityksistä noin 95 % on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on kansainvälisesti tunnettu mikroyrittäjyyden asiantuntija ja kumppani, joka tuottaa näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. MicroENTRE on ainoa laatuaan Pohjoismaissa.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE valmistelee, koordinoi ja hallinnoi erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä kuntien, seutukuntien ja yritysten kanssa. Tutkimusjohtajan tehtävänä on vastata toiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja kilpaillun rahoituksen hankkimisesta. Mikroyrittäjyystutkimuksen fokusalueina ovat 1) kasvu, kansainvälistyminen ja johtaminen, 2) toimintaympäristö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, 3) yrittämisen motivaatio, arvot ja monimuotoisuus sekä 4) yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyttä tukeva kulttuuri.

Tutkimusjohtajan tehtävässä edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöä alaan liittyvästä kansainvälisen tason vaatimukset täyttävästä tutkimustyöstä. Erityiseksi ansioksi katsotaan esimieskokemus ja dosentin arvo tai professorin pätevyys. Odotamme luovaa näkemystä Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n toiminnan kehittämiseen ja kykyä toimeenpanna suunnitelmia sekä hyvää johtamistaitoa. 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa helmikuussa 2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tutkimusjohtajan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 6-7 tai muun henkilöstön vaativuustasolle 10-11. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen (cv, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 4.1.2019.

Lisätiedot:

johtaja, professori Matti Muhos, matti.muhos(at)oulu.fi, p. 0400 407590
kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski, eija-riitta.niinikoski(at)oulu.fi, p 0400 919310