(Poistunut julkaisusta)

Tutkimusinsinööri
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2019

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitoksella on haettavana


Tutkimusinsinöörin (Staff Scientist) tehtävä, alkaen 1.12.2019 tai mahdollisimman pian sen jälkeen toistaiseksi.


Fysiikan  laitoksen  tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja kvanttiteknologia, epätasapainoilmiöt, suprajohtavuus, matalan lämpötilan fysiikka, laskennallinen materiaalifysiikka sekä epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka. Kokeellista tutkimusta tehdään laitoksen kiihdytinlaboratoriossa, monitieteisen nanotiedekeskuksen laboratoriossa, tomografialaboratoriossa, sekä ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa kuten CERN:ssä ja GSI:ssä.


Tutkimusinsinööri (Staff Scientist) toimii keskeisessä roolissa kahdessa Kiihdytinlaboratorion suurimmassa tutkimusryhmässä vastuualueenaan ryhmien käyttämien yhä monimutkaistuvien mittaus-, säätö- ja IT-järjestelmien tekninen kehittäminen. Tehtävään kuuluu järjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen sekä teknisen tuen tarjoaminen käyttäjille. Tutkimuslaitteistoja ei usein ole suoraan kaupallisesti tarjolla vaan järjestelmät räätälöidään tapauskohtaisesti niin laitteistojen kuin ohjelmistojenkin osalta. Tehtävässä toimitaan läheisessä yhteistyössä laboratorion muiden tutkijoiden ja kiihdytinjärjestelmistä vastaavan teknisen henkilökunnan kanssa.


Hakijalta edellytetään soveltuvaa teknistä tai tieteellistä peruskoulutusta (Insinööri, DI, FM, FT) ja kokemusta nykyaikaisista, hajautetuista mittaus-, tiedonkeruu- ja säätöjärjestelmistä. Arvostamme lisäksi modernien IT-järjestelmien hallintaa (ml. virtualisaatio), Linux-osaamista  sekä IP-pohjaisten lähiverkkojen tuntemusta. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteellisuutta, organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Lisäksi edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.


Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 9-10. Palkkasi on noin 3230-4030 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi.


Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa  www.supo.fi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat fysiikan laitoksen johtaja, professori Markku Kataja, markku.kataja@jyu.fi, puh. +358 40 805 4089 tai professori Paul Greenlees, paul.greenlees@jyu.fi, puh. +358 40 805 4069. 


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (englanninkielisinä):


  1. Ansioluettelo (CV) (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista  ansioluetteloa)
  2. Lyhyt hakemuskirje
  3. Tutkintotodistukset
  4. Muu hakijan pätevyyttä osoittava materiaali (esim. julkaisuluettelo, patentit, yms) 

Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2019 sähköisellä hakulomakkeella.