(Poistunut julkaisusta)

Tutkimusassistentti
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius –osaston tehtävänä on valvoa ympäristön säteilyturvallisuutta valtakunnallisesti ja erikseen ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristössä sekä valvoa luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa. Osasto vastaa STUKin varautumis- ja valmiustoiminnasta.

Ympäristövalvonta ja mittaus -laboratorio (VAM) vastaa kaivosten ja ydinvoimalaitosten ympäristövalvonnasta. Laboratorio tarjoaa monipuolisia radioaktiivisuuden analysointimenetelmiä, korkeatasoisia näytemittauksia, ihmismittauksia ja osaamista ympäristönäytteiden otossa. Tätä varten laboratoriossa kehitetään jatkuvasti sekä päivittäisessä käytössä olevia että valmiustilanteessa tarvittavia menetelmiä. VAM vastaa ja kehittää koko osaston mittanormaalitoimintaa ilman radonpitoisuuden mittanormaalia lukuun ottamatta.

 

Tehtävän kuvaus

Työtehtäviin kuuluvat elintarvike- ja ympäristönäytteiden esikäsittelytyöt (mm. näytteiden puhdistus, kuivaus, haihdutus ja märkäpoltot erilaisin laittein), radiokemialliset määritykset, ICP-MS -laitteen käyttö, mittaustulosten laskenta ja tallentaminen sekä yleiset laboratoriotyöskentelyyn kuuluvat ylläpitotyöt. Laboratorio on akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaan, ja akkreditointiin liittyvät laadunvarmistustyöt ovat osa laboratorion yleisiä ylläpitotehtäviä.

 

Hakijalta odotamme

Tehtävien menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan laboratorioalan koulutusta, soveltuvaa laboratorioalan perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa (esim. laboratorio analyytikko tai laborantti). Aikaisempi kokemus työskentelystä vaativissa laboratorioalan tehtävissä katsotaan eduksi.

Tiivis yhteistyö tiimissä edellyttää organisointikykyä sekä hyviä ja joustavia tiimityötaitoja. Työ vaatii paineen- ja kiireensietokykyä sekä kykyä töiden priorisointiin. Vaihtelevat työtilanteet edellyttävät joustavaa suhtautumista työtehtäviin. Tehtävässä tarvitaan lisäksi IT- taitoja (mm. Word, Excel ja mittalaitteiden ohjelmistot).

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

 

Tehtävän tiedot


Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:1.8.2018
Määräaikainen, päättyy: 30.9.2020. Kahden vuoden määräaikainen palveluhanke.
Virka on viraston yhteinen.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 4 (tehtäväkohtainen palkanosa 2073,40 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

 

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen työn ja mahdollisuuden kehittää laboratorio-osaamista hyvin varustellussa ja ajanmukaisin menetelmin toimivassa akkreditoidussa laboratoriossa. Pääset mukaan rakentamaan työyhteisöä, jossa työskentelee maailman onnellisimpia virkamiehiä.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakuilmoitus nähtävissä kokonaisuudessaan: Valtiolle.fi  ID: 33-158-2018

Kiinnostuneita pyydämme lähettämään ilmoittautumisensa Valtiolle.fi-palvelun kautta viimeistään 25.5.2018 klo 16.15.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä:
Laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka 09 759 88 550
Ylitarkastaja Kaisa Vaaramaa 09 759 88 521

Toimipiste:
Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

 

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme