(Poistunut julkaisusta)

Tutkimus- ja kehitysinsinööri/ Research and Development Engineer
BEWiSynbra RAW Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.10.2020

BEWiSynbra RAW Oy hakee tutkimus- ja kehitysosastolle T&K-insinööriä. Valittava T&K-insinööri vastaa pääsääntöisesti pilot-mittakaavan polymerointireaktorin sekä EPS-työstölaitteiden operoinnista sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi T&K-insinööri operoi myös laboratoriomittakaavan reaktoreita sekä osallistuu aktiivisesti tuotantomittakaavan koeajoihin. Tärkeä osa työnkuvaa on yhteistyö Alankomaiden T&K-osaston kanssa.

Työssä menestyminen vaatii seuraavia taitoja

- Insinöörin koulutus kemian-, prosessi- tai materiaalitekniikan alalta tai vankka kokemus kehitystyöstä samoilta aloilta.
- Innovatiivista ja aktiivista asennetta.
- Valmiuksia itsenäisyyttä ja tarkkuutta vaativaan käytännön kehitystyöhön.
- Edellytyksiä työskennellä englannin kielellä. Suomen- ja hollanninkielen taito lasketaan eduksi.

BEWiSynbra RAW Oy tarjoaa

- Pääset osaksi nopeasti kasvavaa Euroopan suurinta EPS-konsernia, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet kierrätyksen ja ympäristöystävällisyyden osalta.
- Kekseliäät ja intohimoisesti kehitystyöhön suhtautuvat kollegat valmiina tukemaan työtäsi.
- Joustavan organisaation, jossa aidosti pääset itse vaikuttamaan omaan työhösi.
- Mahdollisuuden olla mukana pelastamassa maapalloa yhdessä T&K-tiimin ja koko BEWi-organisaation kanssa kierrättämällä ja kehittämällä EPS:ä - maailman parasta eriste- ja pakkausmateriaalia.


Lisätietoja tehtävästä antaa 
Ville Nurminen, puh. 0207620257, 12.11. klo 11-12 ja 17.11. klo 9-10
Sanja Korpi, puh. 0207620255, 6.11. klo 8-16, 11.11. klo 8-16 ja 19.11. klo 8-16

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi ja palkkatoiveesi 23.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen susanne.sahlberg@bewisynbra.com.

 

BEWiSynbra RAW Oy is seeking for a R&D engineer for the research and development department.
The R&D engineer to be selected is mainly responsible for the operation and development of the pilot scale polymerization reactor and EPS converting equipment. In addition, the R&D engineer also operates the laboratory scale reactors and actively participates in production scale test runs. 

To be successfully in the position you will need the following skills

- Bachelor’s degree in chemistry, process or materials engineering or solid experience in development work in the same fields.
- Innovative and active attitude.
- Capability to do independent and precise “hands on” development work.
- Ability to work in English. Knowledge in Finnish and Dutch languages is a benefit. 

BEWiSynbra RAW Oy offers

- You will become part of the Europe’s biggest and the fastest growing EPS concern, which has ambitious targets for recycling and sustainability.
- Intelligent and passionate R&D colleagues ready to support you.
- A flexible organization where you can truly influence on your own work.
- The opportunity to be involved in saving the planet together with the R&D team and the entire BEWi organization by recycling and developing EPS - the world's best insulation and packaging material. 

For additional information please call
Ville Nurminen, tel. 0207620257, 12.11. at 11-12 and 17.11. at 9-10
Sanja Korpi, tel. 0207620255, 6.11. at 8-16, 11.11. at 8-16 and 19.11. at 8-16

Please send your application, cv and salary request 23 November at the latest by email to susanne.sahlberg@bewisynbra.com.