Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, liiketoimintayksikkö

Jyväskylän ammattikorkeakoulu