(Poistunut julkaisusta)

Tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.6.2018

Työavain: HAMK-01-209-18
Hakuaika päättyy: 5.8.2018 23.59
Palkka: AVAINOTES mukaisesti.
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Työ alkaa: 1.10.2018 - 30.9.2021

Työn kuvaus

Haemme tutkijayliopettajaksi valmistavan teollisuuden robotiikan osaajaa. Tulet työskentelemään Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskus tutkimusyksikössä. Vahvistamme toimintaamme robotiikan alueella, tavoitteena edesauttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä robotiikan ja automaation hyödyntämisessä. Toteutamme TKI-toimintaa julkisrahoitteisissa hankkeissa sekä yritysten rahoittamissa projekteissa.

Tulet vastaamaan osaamisalueellasi:

  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta
  • tutkimusryhmän rakentamisesta ja johtamisesta
  • uusien tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksien kartoittamisesta ja tutkimusten käynnistämisestä
  • julkisrahoitteisissa hankkeissa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä sekä julkaisujen tuottamisesta
  • yrityksille sekä julkisille toimijoille tehtävistä tutkimus- ja kehityspalveluista
  • yhteistyöstä kansainvälisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa
  • tutkinto- ja täydennyskoulutusten koulutustehtävistä

Tarjoamme:
Tarjoamme kilpailukykyisen, osaamiseesi perustuvan palkkauksen, hyvän työympäristön sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi. Työsuhde on määräaikainen ja kestää 30.9.2021 saakka. Mahdollinen jatko sovitaan myöhemmin. Työsuhteen alkaminen ja palkkaus sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset:
Sinulla on tohtorin tai muu soveltuva jatkotutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan tai muulla automaation ja robotiikan osaamisalueella sekä kokemusta robotiikkaan liittyvistä tehtävistä. Olet suunnannäyttäjä ja visionääri omalla substanssialueellasi. Arvostamme kokemusta yritysyhteistyöstä, kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, näyttöä menestyksellisestä tutkimustyöstä, hyviä tiimityötaitoja ja oma-aloitteisuutta. Kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi. Englannin kielen hyvä taito on välttämätön. Huomioimme jatkotutkintoa suorittavat hakijat.

Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129 / 2014) 17 §:ssä on säädetty ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan tutkijayliopettajalta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä tutkijayliopettajan työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Ohutlevykeskus-tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula, p. 040 824 1955, jarmo.havula@hamk.fi
Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen, p. 040 822 1734, lassi.martikainen@hamk.fi

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 5.8.2018. Muussa tapauksessa katso ohjeet www.hamk.fi

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

http://www.hamk.fi