(Poistunut julkaisusta)

Tutkijatohtori
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2018

Taideyliopiston historiafoorumi on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. Historiafoorumin tehtävä on edistää historiantutkimusta. Se tukee myös alan tutkijoiden verkostoitumista ja tarjoaa turvallisen kotipesän tutkimushankkeiden ja -tekstien kypsyttelyyn. Foorumin toiminnalle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä ketteryys – sellaisten resurssien, vierailijoiden, koulutuksen jne. tarjoaminen, joita foorumilaiset tarvitsevat.

Haemme nyt historiafoorumin alueelle

KAHTA TUTKIJATOHTORIA

määräaikaisiin viiden kuukauden työsuhteisiin. Työ alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Tehtävät

Tutkijatohtorina tehtävänäsi on valmistella musiikin tai muun taiteen historian alan tutkimusrahoitushakemus Suomen Akatemian syyskuun 2018 hakuun (tutkijatohtori) sekä yhden artikkelin kirjoittaminen kansainväliseen referee-julkaisuun (Taideyliopiston julkaisufoorumin arvioimaan julkaisuun). Hankehakemuksen tekemiseen on mahdollista saada neuvontaa Taideyliopiston tutkimuspalveluista. Lisäksi osallistut erikseen sopien historiafoorumin muuhun toimintaan.

Tehtävän vaatimukset

Odotamme Sinulta

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa, jonka suorittamisesta on kulunut enintään 4 vuotta Suomen Akatemian vuoden 2018 tutkijatohtorihaun määräajan päättymiseen mennessä
 • erinomaista englannin kielen taitoa
 • kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön mutta myös kykyä yhteiskirjoittamiseen
 • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa
 • näyttöjä itsenäisestä tutkimustoiminnasta

Lisäksi arvostamme kokemusta tutkimusrahoituksen hankkimisesta tai hakemiseen liittyvää osaamista.

Työaika ja palkkaus

Taideyliopistossa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkijan kokonaistyöaika on 1 624 tuntia vuodessa. Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 5. Palkka on noin 3 300 euroa/kk, ja se tarkennetaan pätevyyden ja työkokemuksen perusteella.

Hakeminen

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat dokumentit:

 1. vapaamuotoinen hakukirje (motivaatiokirje, max 1 sivu)
 2. alustava tutkimussuunnitelma (ilman kirjallisuusluetteloa), josta käy ilmi tutkimusidea ja sen toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttavat seikat (max. 4 sivua, Times New Roman, 12pt, riviväli väh. 1.5)
 3. CV, esimerkiksi tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen, ks.
 • www.tenk.fi/fi/ohjeet-ja-julkaisut
 • www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae
 1. julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi tutkimustoiminta sekä siihen mahdollisesti liittyvä taiteellinen toiminta (tai tutkimuksen suhde taiteen praktiikkaan), esim. Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukainen luettelo, ks.
 • www.aka.fi/julkaisuluettelo/
 • www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/.

Lähetä hakemuksesi liitteineen viimeistään 16.2.2018 klo 15.00 sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteella siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Historiafoorumi-tutkijatohtori”. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottoviestin lähetyssähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut

 • Tarvittaessa saat lisätietoja tutkijatohtorin tehtävistä Kaarina Kilpiöltä tai Anne Kauppalalta sähköpostitse, etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi.
 • Hakemiseen ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää viestiä HR-suunnittelija Anne Kilpeläiselle, anne.kilpelainen(at)uniarts.fi.