(Poistunut julkaisusta)

Tutkijaopettaja, LUT School of Energy Systems
LUT-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2018

LUT School of Energy Systems (LES) hakee kehittyvään organisaatioonsa 1.1.2019 alkaen

tutkijaopettajaa

määräaikaiseen neljän (4) vuoden työsuhteeseen.

LUT School of Energy Systemsin tutkimusaloja ovat energiatekniikka, sähkötekniikka, kestävyystutkimus ja konetekniikka. Schoolin vahvuuksia ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat hitsatut metallirakenteet

Tutkijaopettajan tehtävä sisältää sekä tutkimustehtäviä että DI- ja kandivaiheen opetusta koti- ja ulkomaisille opiskelijoille erilaisissa lähi- ja etäopetusympäristöissä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää opetuksen osalta näkemystä pedagogisesti tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan insinöörimatematiikan opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tutkimustyössä hakijalta vaaditaan kiinnostusta ja osaamista ainakin yhdestä LES:n keskeisestä tekniikan osa-alueesta (kestävyystiede tai energia-, sähkö- tai konetekniikka) sekä valmiutta matemaattisten menetelmien monipuoliseen soveltamiseen LES:n tutkimushankkeissa yhdessä muun tutkimushenkilöstön kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, tehtävässä tarvittavaa pedagogista osaamista ja opetustaitoa, näyttöjä korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimustyöstä ja julkaisutoiminnasta sekä kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia tutkimusrahoitusta.

Tehtävä on opetuspainotteinen ja se täytetään LUT:n tutkijauramallia soveltaen.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 30.11.2018. Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen liitetään cv, selostus tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta, julkaisuluettelo ja selvitys opetusansioista.

Lisätietoja antaa LES:n johtaja prof. Jarmo Partanen, puh. 040 506 6564, jarmo.partanen@lut.fi.