Tutkijainsinööri, tieto- ja viestintätekniikka, 3 kpl

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)