(Poistunut julkaisusta)

Tutkija
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2019

Geologian tutkimuskeskus hakee tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 saakka Yhdyskunnat ja geoenergia -tulosyksikköön Espooseen tai Kokkolaan.

Tehtävänäsi on osallistua yksikön geoenergia- eli maalämpötutkimusprojektien suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Osallistut myös maksullisten toimeksiantojen valmisteluun ja toteutukseen.

Edellytämme tutkimusaiheen tuntemusta ja tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa geotieteiden, luonnontieteiden tai teknisten tieteiden alalta. Geoenergiatutkimusta tukeva geologinen tai geofysikaalinen osaaminen, ohjelmisto-osaaminen (mallinnus, paikkatieto) ja/tai energiatekninen osaaminen katsotaan tehtävässä eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Henkilöltä toivotaan matkustusvalmiutta projekteihin liittyviin töihin Suomessa.

Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen tehtävän kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hyvät mahdollisuudet ammattitaidon käyttöön ja kehittämiseen. Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 8 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 360-3 580 euroa/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Nina Leppäharju, puh. 029 503 2285 ja yksikön päällikkö Asmo Huusko, puh. 029 503 5265.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi -palvelun kautta, työavain 32-23-2019, 25.1.2019 klo 16.15 mennessä.