(Poistunut julkaisusta)

Tutkija ydinenergiasektorin laitospaikkatutkimuksiin
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2021

Tutkija ydinenergiasektorin laitospaikkatutkimuksiin  

Geologian tutkimuskeskus (GTK) hakee tutkijaa Energia ja rakentamisen ratkaisut -tulosyksikköön Espoon, Kokkolan, Kuopion tai Rovaniemen toimipisteeseen.

Tehtäväsi on vahvistaa rakennegeologisten kysymysten asiantuntijana GTK:n ydinjätteiden loppusijoitusta palvelevan tutkimusryhmän toimintaa. Tehtävät liittyvät ydinenergiasektorin laitospaikkojen geologisen soveltuvuuden arviointiin ja myös geoenergiakohteiden kallioperätutkimuksiin. Yksi tärkeä tutkimuksen osa-alue on kallioperän rakenteiden ja pohjaveden virtauksen välinen yhteys. Osallistut myös yhteisrahoitteisten ja maksullisten projektien valmisteluun ja toteutukseen.

Odotamme sinulta 

  • Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto kallioperägeologiasta tai muulta tehtävää tukevalta alalta
  • Sinulla on vahva rakennegeologinen tausta ja kokemusta aineistoanalyysistä ja mallinnuksesta 
  • Osaamisesi painopiste on rakennegeologisessa tutkimuksessa ja erityisesti aineistojen tiedonkeruun ja tulkinnan kehittämisessä 
  • Sinulla on hyvät valmiudet erilaisten tietokoneohjelmistojen, tilastollisten menetelmien sekä uusien tekniikoiden omaksumiseen sillä kehitystyöhön sisältyy myös automatisoitujen menetelmien ja tekoälyn hyödyntäminen 
  • Valmiutta valmistella ja työskennellä ulkomaan projekteissa, tarvittaessa myös lyhyitä jaksoja kohdemaissa 
  • Hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa  
  • Hyviä yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta  

Luemme eduksi 

  • Perehtymisen fotogrammetriaan ja/tai hydrogeologiaan 
  • Hyvän yleiskuvan ydinenergiasektorista ja sen asiakastarpeista 
  • Tohtorin tutkinnon soveltuvalta alalta 

Tarjoamme sinulle 
Sinua odottaa tehtävä kansainvälisessä toimintaympäristössä, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi sekä joustavat etätyökäytännöt. Pääset työskentelemään monimuotoiseen yhteisöön, jossa arvostetaan jokaisen työpanosta. Uudistamme määrätietoisesti osaamistamme ja toimintaamme. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla. Tutustu meihin lisää: www.gtk.fi/ura-gtkssa 
 
Palkkaukseen liittyvät tiedot 
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 8-9 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 460 - 4 180€. 

Turvallisuusselvitys 
Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi.  

Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Tehtävä alkaa 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.  

Lisätietoja tehtävästä antaa ryhmäpäällikkö Timo Ruskeeniemi, timo.ruskeeniemi@gtk.fi, puh 029 503 2329 tai yksikön päällikkö Hannu Lahtinen, hannu.lahtinen@gtk.fi, puh 029 503 5260.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen 5.2.2021 klo 16.15 mennessä Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain  32-45-2021.