(Poistunut julkaisusta)

Tutkija Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeeseen (Sokra)
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2018

Haemme Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeeseen (Sokra) kokoaikaista tutkijaa ajalle 2.5.2018 – 31.12.2019 Pohjois-Suomeen, Oulun kampukselle

Sokra –hanketta hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Diak toteuttaa sitä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Diakin osahankkeessa huono-osaisuutta tarkastellaan yksilöiden ja sosiaalisten yhteisöjen sekä taloudellisten resurssien näkökulmista. Palvelujärjestelmien analyysi sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta on myös mahdollista eri näkökulmista. Tällä hetkellä hankkeen keskeisenä tehtävänä on tukea hankkeiden tulosten leviämistä alueilla. Lue lisää Sokrasta: www.thl.fi/Sokra.

Pääasialliset työtehtävät ja vastuut

Tutkijalta odotetaan tutkimuksen kautta syntynyttä ymmärrystä huono-osaisuuden ilmiöstä ja seurauksista, hyvää osaamista määrällisen tutkimuksen tekemisestä ja kykyä tutkimustulosten visuaaliseen esittämiseen. Tehtävänä on yhdessä muiden kanssa:

  • analysoida huono-osaisuutta ja osallisuutta erityisesti Pohjois-Suomessa,
  • tuottaa systemaattista päätöksentekoa palvelevaa tietoa hyödyntäen mahdollisimman paljon olemassa olevaa tietopohjaa sekä
  • tuottaa tietoa kunnalliseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön ja päätöksentekoon

Vaadittava koulutus, osaaminen ja työkokemus

  • soveltuva korkeakoulututkinto
  • kokemusta huono-osaisuuden ilmiöiden ja seurauksien tutkimuksesta
  • osaamista määrällisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkimustulosten visuaalisesta esittämisestä
  • kokemusta tutkimustulosten raportoinnista ja tutkimuksellisesta hyödyntämisestä
  • kokemusta projektityöskentelystä

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja haastavan mahdollisuuden tutkimustyöhön laajassa valtakunnallisessa verkostossa.

Hakuaika ja – menettely

Haethan tehtävään 25.3.2018 mennessä.

Hakulinkki: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?8709cc9a

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa voimassa olevien palkkausperiaatteiden mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija Sakari Kainulainen, p. 040 869 6018, sähköposti sakari.kainulainen@diak.fi