(Poistunut julkaisusta)

Tutkija / kaivosympäristötutkimukset
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2019

Geologian tutkimuskeskus hakee tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen kaivosten ja muun teollisuuden ympäristötutkimuksiin Tuotantoympäristöt ja kierrätys -tulosyksikköön ajalle 17.6.2019–31.12.2021 Espooseen tai Kuopioon.

Tehtäväsi on toimia maksullisissa ja yhteisrahoitteisissa tutkimuksissa, joilla parannetaan kaivosten ja muun teollisuuden ympäristön- ja vesienhallintaa sekä edistetään kiertotaloutta. Osallistut alaan liittyvän toiminnan kehittämiseen, projektien valmisteluun ja rahoituksen hakemiseen sekä toimit projekteissa projektipäällikkönä. Lisäksi tehtävänäsi on osallistua GTK:n palveluiden tuotteistamiseen ja laatia asiantuntijalausuntoja kaivostoiminnan YVA-selvityksistä ja ympäristö- ja vesitalousluvista.

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kykyä työskennellä sujuvasti sekä suomen että englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti. Odotamme sinulta kokemusta kaivosten ympäristö- ja vesiasioiden hallinnasta koko kaivoksen elinkaaren ajalta. Lisäksi odotamme kokemusta kaivosympäristötutkimuksissa tarvittavista geokemian ja vesikemian menetelmistä sekä niiden aineistojen käsittelystä, hydrogeologian tutkimuksista kaivosalueilla sekä kaivosteollisuuden ympäristölupiin ja YVA-menettelyihin liittyvistä lausunnoista.

Eduksi katsomme ympäristögeologisen osaamisen painottuen kaivosympäristöihin, kokemuksen kaivosten vesien ja jätteiden hallinnasta koko kaivoksen elinkaaren ajalta sekä kaivosprosessien ja kaivoskohteisiin soveltuvien ympäristögeofysiikan menetelmien tuntemuksen. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus tilaustutkimuksista, projektien suunnittelusta sekä kiertotaloutta tukevista tehtävistä.

Odotamme valittavan henkilön olevan innovatiivinen, valmis ottamaan uusia haasteita vastaan, nopea omaksumaan uusia tehtäviä sekä valmis työskentelemään tiimien lisäksi myös itsenäisesti ja vetämään projektiryhmiä.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan tehtäväkentän kansainvälisessä työyhteisössä, mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön sekä joustavat etätyömahdollisuudet. Tehtävä antaa mahdollisuuden vahvistaa kaivos- ja teollisuuskohteiden ympäristöasioiden asiantuntemusta motivoituneessa ryhmässä. Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 8 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 430–3 650 €/kk.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat yksikön päällikkö Päivi Kauppila, puh. 029 503 3715, paivi.kauppila@gtk.fi sekä ryhmäpäällikkö Antti Pasanen, puh. 029 503 3630, antti.pasanen@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-334-2019, 21.5.2019 klo 16.15 mennessä.