(Poistunut julkaisusta)

Turvallisuuspäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.8.2019

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Haettavana on


Turvallisuuspäällikön tehtävä 1.10.2019 alkaen toistaiseksi.


Yliopistopalvelujen tehtävänä on tuottaa yliopiston toimintaa tukevia palveluja. Yliopistopalvelut toimii yliopiston hallituksen, rehtorin ja vararehtoreiden sekä yliopiston yksiköiden johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.


Yliopiston turvallisuustoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat turvallisuuspäällikkö ja tietoturvapäällikkö. Turvallisuuspäällikkö sijoittuu yliopistopalveluissa osaksi tilapalveluiden tiimiä, joka hoitaa laaja-alaisesti yliopiston kampusalueiden kiinteistöjen kehittämistä ja ylläpitoa sekä kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden asioita.


Turvallisuuspäällikön tehtävässä painottuvat ennaltaehkäisevä riskienhallinta, kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden sekä niitä tukevien järjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välinen yhteistyö. Työhön sisältyy myös poistumisharjoitusten, pelastus- ja varautumissuunnitelmien sekä turvallisuuskoulutusten organisointi ja järjestäminen. Turvallisuuspäällikkö toimii yliopiston riskienhallintaryhmän valmistelijana ja sihteerinä sekä osallistuu työsuojelutoimintaan.


Yliopiston henkilöturvallisuuden piiriin kuuluu erilaisia henkilöryhmiä, kuten henkilökunta, opiskelijat, normaalikoulun alaikäiset oppilaat sekä erilaiset yliopiston toimintaan osallistuvat henkilöt. Henkilöturvallisuuden huomioon ottaminen yliopiston ulkomaantoiminnoissa ja kansainvälisessä liikkuvuudessa on tärkeää.


Tehtävässä sovelletaan itsenäisesti lainsäädäntöä sekä erilaisia ohjeita ja määräyksiä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, riittävää työkokemusta ja osaamista turvallisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi odotamme turvallisuuspäälliköltä laajojen kokonaisuuksien yhtäaikaista hallintaa, hyviä sosiaalisten tilanteiden hallintataitoja, hyviä kirjallisia ja tietoteknisiä taitoja, paineensietokykyä, organisointi ja -yhteistyökykyä sekä englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.


Tehtävä täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.


Turvallisuuspäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 10 (3386,73 e/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, 050 5919522, paivi.seppa@jyu.fi tai tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen, 040 8054998, timo.e.piispanen@jyu.fi


Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Ennen tehtävään ottamista on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote, mikäli palvelussuhde ei ole jatkunut katkeamattomana L504/2002 tarkoittamalla tavalla.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 1) Hakemus 2) Ansioluettelo (cv) 3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 12.9.2019 sähköisellä hakulomakkeella.