(Poistunut julkaisusta)

Turvallisuuspäällikkö
Metsä Fibre

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2018

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

Tehtävän kuvaus


Haemme Metsä Fibren Rauman sellutehtaalle turvallisuuspäällikköä varmistamaan ja luomaan edellytykset laadukkaalle turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustavoitteiden toteutumiselle.


Tehtävänäsi on varmistaa tehtaiden työ- ja prosessiturvallisuuden, kemikaali-, alue- ja toimitilaturvallisuuden sekä palo- ja pelastustoiminnan erinomainen taso tiiviissä yhteistyössä operatiivisen linjajohdon kanssa.


Vastaat alueellisesti turvallisuustoiminnan kehittämisestä, seurannasta ja ylläpidosta. Vastaat, kehität ja pidät yllä henkilöstön turvallisuusosaamista ja ammattitaitoa. Pidät kiinteästi yhteyttä palvelutoimittajiin ja pelastusviranomaisiin.


Lisäksi osallistut Metsä Groupin yhteisiin turvallisuuden kehittämishankkeisiin konsernin muun turvallisuusorganisaation kanssa.


Raportoit tehtävässäsi Metsä Fibren Rauman sellutehtaan johtajalle.


Edellytykset


Tehtävässä edellytetään soveltuvaa teknistä ja/tai työturvallisuusalan korkeakoulututkintoa sekä kokemusta prosessiteollisuudesta. Tehtävä edellyttää vankkaa osaamista työturvallisuudesta, palo- ja pelastustoiminnasta, alue- ja toimitilaturvallisuudesta sekä kemikaaliturvallisuudesta. Lisäksi tehtävässä vaaditaan vahvaa osaamista ja kokemusta tuotantolaitosympäristöön liittyvän yritysturvallisuuden ja toiminnan häiriöttömyyden varmistamisen periaatteista sekä toimitusketjuihin kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista.


Tehtävään valittavalta henkilöltä vaaditaan oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja käytännönläheisyyttä sekä tinkimätöntä turvallisuusasennetta. Lisäksi valittavalta henkilöllä tulee olla käytännön kokemusta henkilöstön sitouttamisesta hyvään turvallisuuskulttuuriin.


Tarjoamme haastavan työtehtävän maailman johtavassa havusellua valmistavassa yhtiössä joka työskentelee tinkimättömästi myös työturvallisuudessa kohti nollatapaturmaa.


Lisätietoja


Lisätietoja antaa Tehtaanjohtaja Ari-Pekka Vanamo, Metsä Fibre Rauman sellutehdas, p. 040 512 0653


Hakeminen


Jätä hakemus 25.11.2018 mennessä ja liitä mukaan ansioluettelosi.