(Poistunut julkaisusta)

Turvallisuuskouluttaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

Turvallisuuskouluttaja hoitaa pelastuslaitoksen turvallisuusviestintää ja yhteistyössä muiden turvallisuuskouluttajien sekä palotarkastajien kanssa. Turvallisuuskouluttajan tehtävät pitävät sisällään erilaisten koulutuksien ja tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä sekä turvallisuusviestien valmistelua medialle ja sosiaalisen median kanaviin. Tarvittaessa turvallisuuskouluttaja osallistuu valvontatoimintaan. Turvallisuusviestintää hoidetaan erikseen määritetyille kohderyhmille. Turvallisuusviestinnän tavoitteena on kouluttaa ihmisille valmiuksia itse ehkäistä onnettomuuksia ja toimia sellaisen sattuessa ennen viranomaisapua.

Kelpoisuusehto: Soveltuva korkeakoulu-, opisto- tai koulutasoinen tutkinto

Tehtävässä edellytetään lisäksi:
- Vähintään B-luokan ajokorttia,
- Että hakija esittää alaikäisten kanssa työskenteleviltä edellytettävän rikostaustaotteen ennen työn aloittamista ja antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen.

Lisäksi arvostamme monipuolista kielitaitoa, kokemusta opetus- ja koulutustehtävistä sekä hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan noin 472 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.