(Poistunut julkaisusta)

Turvallisuusasiantuntija
HUS-Kiinteistöt

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.11.2019

Haemme Turvapalvelut-yksikköön vakituiseen työsuhteeseen

TURVALLISUUSASIANTUNTIJAA

Toimit HUS:in sisäisissä turvallisuuskonsultointi ja -koulutustehtävissä, jotka painottuvat ensisijaisesti kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden, palo- ja pelastusturvallisuuden ja henkilöturvallisuuden osa-alueille.

Tehtäviisi kuuluvat mm.

  • turvallisuuden asiantuntijana toimiminen sairaala- ja konsernitason erilaisissa työryhmissä
  • sairaalaosastojen ja -yksiköiden konsultointi ja neuvonta turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
  • turvallisuuskoulutusten ja -harjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen
  • turvallisuusohjeiden ja -suunnitelmien laadinta ja ylläpito (esim. turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, poistumisturvallisuusselvitykset), lausuntojen antaminen
  • palotarkastusten järjestelytehtävät ja osallistuminen niihin yhtymän asiantuntijana, palotarkastuspuutteiden korjaamisen seuranta
  • suunnittelijoiden ohjaaminen ja neuvonta rakennus- ja kunnossapitohankkeissa mm. paloturvallisuusratkaisuihin ja turvateknisiin järjestelmiin liittyen, osallistuminen hankkeiden toteutusvaiheen turvallisuuden valvomiseen ja opastamiseen
  • vaarojen tunnistamiseen, riskienarviointeihin ja riskienhallinnan seurantaan osallistuminen
  • turvallisuuspoikkeamailmoitusten tutkintaan osallistuminen
  • erikseen määritellyt suunnittelu- ja kehitysprojektit

Tarjoamme sinulle haastavan, erittäin monipuolisen ja vastuullisen tehtävän mielenkiintoisessa Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä. Tehtävässä pääsee toteuttamaan mahdollisimman häiriötöntä erikoissairaanhoidon toimintaympäristöä omalla turvallisuusosaamisella yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Toimintaympäristö on maantieteellisesti laaja ja se koostuu erilaisista sairaalakiinteistöistä ja toiminnoista.

Tulet toimimaan osana HUS-Kiinteistöt Oy:n Turvapalvelujen turvallisuusasiantuntijatiimiä. Työpaikka sijaitsee Meilahden sairaala-alueella, mutta sinulta edellytetään tarpeen mukaisesti käyntejä myös sairaanhoitopiirin muihin toimipisteisiin. Turvallisuusasiantuntijatiimissä meillä on tekemisen meininki ja hyvä henki. Teemme itsenäisesti töitä, mutta ratkomme haasteita monesti tiiminä. Tuemme toisiamme omilla vahvuuksilla ja pyrimme jatkuvasti kehittämään tiimimme osaamista.

Tehtävässä tulee ymmärtää laaja-alaisesti kokonaisturvallisuutta, työotteen tulee olla ratkaisuhakuinen ja oma-aloitteinen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii hyvää esiintymistaitoa ja erinomaista kirjallista ulosantia, kykyä priorisoida työtehtäviä sekä yhteistyötaitoja. Sujuvan suomen kielen lisäksi edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa. Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Lisätietoja tehtävästä antaa turvallisuusasiantuntija, työsuojelupäällikkö Vesa Lindström (p. 050 555 8133, vesa.p.lindstrom@hus.fi).

Lähetä hakemuksesi ja CV viimeistään 13.12.2019 mennessä osoitteeseen: https://www.huskiinteistot.fi/meille-toihin/