(Poistunut julkaisusta)

Turvallisuusasiantuntija
Boliden Kevitsa

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2018

Boliden Kevitsa Sodankylässä laajentaa rikastamon tuotantoa ja hakee kahta

Turvallisuusasiantuntijaa

vakituiseen työsuhteeseen kehittämään ja ylläpitämään prosessilaitoksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja työturvallisuutta.

Tehtävät

Turvallisuusasiantuntijat toimivat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuorganisaatiossa raportoiden turvallisuuspäällikölle. Asiantuntijat toimivat oman vastuualueensa (rikastamo ja kunnossapito) työnjohdon tukena päivittäisessä turvallisuustyössä. Turvallisuusasiantuntijan päätehtäviin kuuluvat:

 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimeenpanon opastus ja seuranta
  • Turvallisten toimintamallien seuranta ja kehitys
  • Turvallisuuden avainlukujen seuranta ja raportointi
  • Turvahavaintojen kerääminen ja raportointi
  • Turvahavaintokierrosten järjestäminen, raportointi ja seuraaminen
 • Turvallisuussäännösten ja turvallisten toimintatapojen toteutumisen valvonta
  • Säännölliset tarkastukset laitoksen jokaisella osa-alueella
  • Rikastamon ja kunnossapidon töiden valvonta
  • Työympäristön riskien tunnistaminen
 • Sisäinen viestintä ja turvallisuusasioista tiedottaminen
  • Vuorokausi-, viikko-, ja kuukausikohtaiset tiedoksiannot
 • Esimiesten ja työntekijöiden turvallisuuskoulutus
  • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
  • Henkilöstön turvallisuuskoulutus
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Koulutus ja vaatimukset

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Turvallisuusalan koulutusta
 • Vähintään viiden vuoden kokemusta turvallisuustehtävistä sekä kokemusta tuotantolaitokselta
 • Hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja organisaation kaikilla tasoilla
 • Hyviä ATK-taitoja (Microsoft Office)
 • Järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja henkilökohtaista sitoutumista itsensä ja työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa turvallisuuspäällikkö Jari Savolainen, jari.savolainen@boliden.com

Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista, lisätietoja saat Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttuselta, minna.helttunen@boliden.com

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen työturvallisuuden avainpaikalla. Sodankylässä saat ainutlaatuisen tilaisuuden nauttia Lapin luonnosta ja monipuolisista vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista.

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa:
http://www.boliden.com/fi/Urabolidenissa/ viimeistään 31.5.2018.