(Poistunut julkaisusta)

Turun Katariinanseurakunnan kappalainen
Turun Katariinanseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.8.2018

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen viran.

"Kappalaisen viran tehtäviin kuuluu papin ydinosaamisalueen tehtävät: Jumalanpalvelus, kirkon
pyhät toimitukset, rippikoulu, sielunhoito, kouluhartaudet, laitoshartaudet, eläkeläisten
kerhotoiminta, onnittelukäynnit ja työntekijäkokoukset.

Kappalaisen viran erityiset tarpeet ovat: halu sitoutua seurakuntatyön kehittämiseen seurakunnan strategian suuntaisesti,
kirkollisen elämän tuntemus ja seurakuntatyön edellyttämät sosiaaliset taidot. Arvostamme
erityisesti viestinnän osaamista ja ennakkoluulotonta ja uutta kokeilevaa työotetta erittäin
monimuotoisen seurakuntamme alueella. Haemme laaja-alaista seurakuntatyön osaajaa, jonka
työnkuvaan tulee kuulumaan myös aluetiimin johtaminen."

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.
Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä tarvittaessa rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Koeaika on 6 kuukautta.
Palkkaus: vaativuusryhmä TVR 602/20
Virka täytetään 1.1.2019 lukien.

Hakuaika päättyy 1.10.2018 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
Kirkkoherra Leena Kairavuo, p. 040 341 7216, leena.kairavuo@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi (tuomiokapituli)