(Poistunut julkaisusta)

Tuotepäällikkö
Orion Oyj / Orion Corporation

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.5.2018

Yksikön kuvaus:

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Suomessa Orion on markkinajohtaja lääkkeiden sekä apteekissa myytävien itsehoitovalmisteiden myynnissä. Suomen myynti- ja markkinointiorganisaatio edistää ihmislääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden myyntiä pääkohderyhminään apteekit, kuluttajat, hoitajat ja lääkärit.

Tehtävän kuvaus:

Tehtävässä vastaat Orion Pharman itsehoitomarkkinoinnissa tuoteportfoliosta, johon kuuluu: Itsehoidon allergialääkkeet, silmänkostutus- ja univalmisteet. Toimit tiiviissä yhteistyössä markkinointi- ja myyntitiimien kanssa.

Keskeisiä vastuualueitasi ja tehtäviäsi ovat:

• Vastaat omien tuoteportfolioiden markkinoinnin suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä tuoteportfolioiden kehittämisestä toimien kustannustehokkaasti sekä kannattavasti
• Analysoit markkinoilla tapahtuvia muutoksia
• Toteutat asiakaslähtöistä markkinointistrategiaa
• Hallitset perinteisen ja digitaalisen markkinointiviestinnän
• Suunnittelet kampanjoita ja myyntitoimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä apteekkimyyntitiimin kanssa
• Vastaat markkinointimateriaaleista
• Suunnittelet ja toteutat koulutustilaisuuksia asiakkaille
• Vastaat yhdessä myyntipäällikön kanssa myyntikentän koulutuksesta ja opastuksesta.

Edellytykset:

Sinulla on:

• Lääketoimialan tuntemusta
• Näyttöä ja kokemusta itsehoitolääkkeiden markkinoinnista sekä ravintolisävalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden markkinoinnista
• Kokemusta kuluttajamarkkinoinnista
• Kaupallinen/ farmaseuttinen/ luonnontieteellinen ylempi korkeakoulututkinto
• Sujuva englannin kielen taito

Tehtävässä on eduksi:

• Aktiivinen vastuunotto
• Systemaattinen työskentelyote sekä kyky organisoida ja priorisoida asioita kokonaistavoite huomioiden
• Analyyttisyys ymmärtää syy-seuraus –suhteita
• Uteliaisuus ja halu löytää ratkaisuja muuttuviin tilanteisiin
• Halu saada asioita aikaan yhdessä
• Erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot
• Rohkeus tehdä päätöksiä omaan vastuualueeseesi liittyen
• Kokemus myynnistä

Sinulla on vahva halu kehittää tuotteistoa josta vastaat ja viet ideoita toteutukseen saakka. Sinulla on näyttöä tuloksellisesta markkinoinnista. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaasi, seuraat ympäristöäsi ja kuuntelet asiakasta.

Arvostamme:

Meille on tärkeää vaalia keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta toistemme työtä ja näkemyksiä kohtaan. Muiden kuuntelu ja erilaisten näkökulmien huomioiminen ovat meillä arvokkaita ominaisuuksia saavuttaa tuloksia yhdessä. Työtä teemme tinkimättömällä asenteella. Lisäksi arvostamme uusia näkökulmia toimintatapojen kehittämiseksi.

Tarjoamme:

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän menestyvien tuotteiden parissa, mukavasssa, energisessä ja dynaamisessa tiimissä. Tiimimme koostuu huippuasiantuntijoista ja toimintamme tunnistettuja erityisvahvuuksia ovat nopea toimintakyky saaden asioita toteutettua sekä intohimo omaa työtä kohtaan. Arvostamme toistemme erilaisuutta ja haluamme jatkuvasti oppia uutta.

Sinulla on mahdollisuus kehittää Orionin kotimaan markkinointiviestintää osana itsehoidon tiimiä ja yhdessä markkinointijohdon kanssa.
Yhdessä onnistumme!

Lisätietoja tehtävästä:

Sanna Valasmo-Lunkka, markkinointijohtaja, itsehoito puh. 050 966 2129

Soittoajat:
16.5. klo 16.30-17.30
17.5. klo 9-10
22.5. klo 15.30-16.30
25.5. klo 14-15