(Poistunut julkaisusta)

Tuotantotyöntekijä/ Produktionsarbetare
Sirico Electronics Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2019
Tuotantotyöntekijänä tehtäviisi kuuluu erilaiset piirikorttien kalustukseen kuuluvat työtehtävät, kuten esimerkiksi komponenttien keräys ja esikäsittely, komponenttien asennus piirikorteille, juotostyöt, piirikorttien sähköinen testaus sekä pakkaamiseen ja lähettämiseen kuuluvat työtehtävät. Työtehtävässä onnistuminen vaatii kädentaitoja, huolellista ja vastuullista asennetta sekä tarkkaavuutta ja kykyä keskittyä tekemään toistuvaakin työtä. Vaihtelua työhön tuovat pienet tuotantosarjat sekä kymmenet eri tuotteet.

Työssäsi tulet käyttämään jonkin verran tietokonetta sekä muita pientyökaluja, kuten esimerkiksi ruuvinvääntimiä, sivuleikkureita, juotoskolvia jne. Kaikkiin työtehtäviin annetaan tuotekohtainen perehdytys eikä aikaisempaa osaamista tai teknistä koulutusta vaadita. Dokumentointi ja työohjeet ovat suomeksi, joten suomen kielen matalan tai keskitason ymmärtämisestä on etua. Muuten työpaikka on kaksikielinen.
Lisäkysymyksiin vastaa Siricolta Markku Kalliosaari 040 142 4004.


Till produktionsarbetarens uppgifter hör olika faser av kretskortets producering som samlande och förbehandling av komponenter, applicerande av komponenter till kretskortet, lödning, testning, samt packning för leverans.
För att lyckas i denna tjänst krävs fingerfärdighet, noggrannhet och en ansvarsfull attityd samt förmåga att kunna koncentrera sig under längre tid på likformigt arbete. Variation till arbetet ger små produktions mängder och ett tiotal olika produkter.

I arbetet används dator och en del små verktyg som exempelvis skruvdragare, sidavbitare, lödkolv osv.
Till alla arbetsfaser ges produktspecifik skolning så inget tidigare kunnande eller utbildning krävs.
Vid Sirico är all dokumentation och alla arbetsinstruktioner på finska, så nöjaktiga kunskaper i finska är till en fördel. Arbetsplatsen är annars tvåspråkig.
Kontakta Sirico Markku Kalliosaari 040 142 4004 ifall du har frågor angående tjänsten