(Poistunut julkaisusta)

Tuotantopäällikkö
Stora Enso

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.7.2019

 

Biomaterials-divisioona tarjoaa laajan valikoiman sellulaatuja paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen. Kehitämme myös uusia, innovatiivisia tapoja maksimoida puusta ja muista lignoselluloosabiomassoista saatava arvo. Sokereilla ja ligniinillä on sovellusmahdollisuuksia erikoiskemikaaliteollisuudessa, rakennusalalla, hygieniatuotteissa ja elintarviketeollisuudessa. Meillä on toimintaa ympäri maailmaa Suomessa, Ruotsissa, Brasiliassa, Uruguayssa, Laosissa ja Yhdysvalloissa.

Sunilan tehdas Kotkassa on osa Stora Enson Biomaterials - liiketoimintaa. Tehtaan päätuotteita ovat korkealaatuinen, valkaistu havupuusellu ja ainutlaatuinen korkean kuiva-aineen ligniini. Lisäksi laitos valmistaa muun muassa mäntyöljyä, tärpättiä ja biosähköä. Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua ja 50 000 tonnia ligniiniä vuodessa, ja se työllistää suoraan 250 henkilöä.

Tule muuttamaan maailmaa.
Samalla muutut myös itse. 

Haemme tuotantopäällikköä vakituiseen työsuhteeseen Stora Enson Biomaterials-divisioonan Sunilan tehtaalle Kotkaan.

Tuotantopäällikkönä:

 • vastaat kokonaisvaltaisesti sellutehtaan tuotantotoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaisesti.
 • vastaat tuotannon toiminnasta ja tuotantoprosesseista, tuotantotehokkuudesta, tuotelaadusta ja ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä näiden osa-alueiden kehittämisestä ja toiminnan jatkuvasta parantamisesta.
 • vastaat sellutehtaan käyttö- ja tuotantokustannuksista sekä näihin liittyvien ennusteiden, budjettien, ja raporttien laadinnasta.
 • toimit tuotanto-organisaation esimiehenä ja vastaat tuotannon henkilöstöjohtamisesta ja -suunnittelusta.
 • turvallisuuden edistäminen on keskeinen osa työtäsi ja olet sitoutunut turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.
 • raportoit tehtaanjohtajalle ja olet johtoryhmän jäsen.
 • matkustat noin 20-30 päivää vuodessa Suomessa/Euroopassa/maailmanlaajuisesti
   

Toivomme sinulle jo kertyneen monipuolista kokemusta tuotannon käyttö- ja kehitystehtävistä sekä investointiprojekteista. Sinulla on vahva sellun valmistusprosessin tuntemus, joka on hankittu käytännössä sellutehtaalla työskentelystä käyttö- ja kehitystehtävistä, joko kuidunvalmistuksen tai kemikaalien talteenoton alueelta. Esimiehenä olet inspiroiva ja kannustava sekä kyvykäs kehittämään uusia tehokkaampia toimintatapoja.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • tehtävään soveltuvan teknisen yliopisto-/korkeakoulututkinnon (esim. DI).
 • vähintään 10 vuoden työkokemus vaativista tuotannon kehitystehtävistä ja investointiprojekteista sekä selluprosessin tuntemusta.
 • useamman vuoden kokemus tuotannon esimiestehtävistä.
 • laajojen kokonaisuuksien ymmärryksen ja kyvyn tulkita toiminnan kannalta keskeisiä tunnuslukuja sekä organisointikykyä.
 • tulostavoitteisen ja kehittämislähtöisen asenteen ja aktiivisen ongelmanratkaisukyvyn sekä kyvyn johtaa muutosta.
 • kyvyn motivoida ja inspiroida ihmisiä johtamisellaan, johtaa esimerkillään niin turvallisuus-, henkilöstö-, ympäristö- kuin laatuasioissa.
 • sujuvan suomen ja englannin kielen taidon, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää läsnäoloa tehtaalla, edellytämme sinun asuvan pysyvästi lähialueella tai sitoudut muuttamaan pysyvästi lähialueelle.


Terveisiä tulevalta esimieheltäsi
Sunilan tehdas on hieno näköalapaikka suomalaiseen, uusiutuvaa tulevaisuutta luovaan biotuotealaan. Meillä on erinomainen yhteishenki jonka aikaansaa motivoitunut ja osaava henkilökunta. Toivomme sinun liittyvän mukaan. Kotka lähiseutuineen tarjoaa sinulle monipuoliset mahdollisuudet hyvään elämään.

Onko Kotka uusi kotikaupunkisi? 
Lue lisää, minkälaisia vaihtoehtoja monimuotoinen Kotka tarjoaa muuttajille: https://www.kotka.fi/muuttajalle

Tehtävään valittavalla henkilöllä teetetään huumausainetesti.

Kiinnostuitko?
Haethan tehtävää 25.8.2019 mennessä täyttämällä hakemus sähköinen hakemuslomake osoitteessa storaenso.com/ura-stora-ensolla.

Lisätietoja:
Timo Tidenberg, tehtaanjohtaja, puh. +358 40 823 7602.

Sijainti
Sunilan tehdas, Kotka.