Tuotantoinsinööriharjoittelija toimitilarakentamiseen (Skanska Oppiva 2022, kesätyö)

Skanska