(Poistunut julkaisusta)

Tuotantoinsinööri
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.6.2018

Porvoon ja Naantalin jalostamot muodostavat yhdessä Nesteen Suomen jalostamokokonaisuuden – viisi tuotantolinjaa, liki 2500 huippuosaajaa ja yli 15 miljoonaa tonnia tuotteita. Yhdessä valmistamme kaikkia tärkeitä öljytuotteita liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Menestyksemme salaisuus on yhteistyö, tinkimätön turvallisuusasenne sekä toimintamme jatkuva kehittäminen – meille ainoa suunta on eteenpäin.

Etsimme Porvoon jalostamon Tuotantoon

Tuotantoinsinööriä vaativiin esimiestehtäviin

Tehtävä on määräaikainen sijaisuus 30.9.2019 asti.

Tuotantoinsinöörinä sinulla on kokonaisvastuu tuotantolinjasi vuorojen suorituksesta, varmistaen edellytykset turvalliselle, tuottavalle ja kustannustehokkaalle toiminnalle. Tehtävässä toimit tuotantolinjan tuotantomestareiden esimiehenä ja vastaat henkilöstön osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä varmistat toimintatapamuutosten läpiviennin ja pysyvyyden vuoroissa. Osallistut myös ongelmanratkaisuun, tapahtumatutkintoihin sekä kehitys- ja investointihankkeiden läpivientiin.

Edellytämme hyviä valmiuksia sekä halua toimia esimiehenä ja muutoksen johtajana, uusien toimintatapojen ja käytäntöjen kehittäjänä ja jalkauttajana.

Teet läheistä yhteistyötä useiden tiimien ja sidosryhmien kanssa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi vuoropäälliköt, käyttöinsinöörit, muut tuotantoinsinöörit, osaamisen kehittäminen ja resursointi, HSE sekä HR. Odotamme sinulta hyviä yhteistyö- ja kommunikointikykyä sekä esiintymis- ja vaikuttamistaitoja. Kommunikoit myös sujuvan suomen lisäksi sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä.

Tehtävään vaaditaan ammattikorkea- tai korkeakoulutasoista teknisen alan tutkintoa tai vastaavaa koulutusta sekä aikaisempaa työkokemusta prosessiteollisuuden laitosten käytöstä sekä esimiestehtävistä. Ymmärrys erityisesti turvallisuuskriittisen organisaation toiminnasta katsotaan eduksi.

Tehtävän hoitaminen vaatii kykyä ja halua verkostoitua organisaation sisällä sekä tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtävän myötä mahdollisuuden kehittyä esimiehenä, oppia uutta ja kehittää toimitatapojamme.

Tarjoamme kaikille uusille Nesteläisille laajan perehdytysohjelman yhtiön toimintatapoihin. Esimiehille tarjoamme lisäksi räätälöidyn esimiesperehdytysjakson. Yhtiönä kehitämme aktiivisesti henkilöstömme osaamista kaikilla organisaatiotasoilla yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten ammattilaisten kanssa.

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sebastian Forssell, p. 050 458 2030.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet löydät sivultamme www.neste.com/urameillä.

Hakuaika päättyy 24.6.2018. Liitä hakemukseesi saatekirje ja ansioluettelo.