(Poistunut julkaisusta)

Tuomiorovasti, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Virka vapautuu 1.12.2020 lukien. Vaalitapa on kirkkoherran välillinen vaali. Viran pätevyysvaatimuksena on ylempi pastoraalitutkinto (KJ 6:10) ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Lisätietoja tehtävästä antaa tuomiorovasti Juha Palm, juha.palm(at)evl.fi, puh. 0400 143301. Hakuaika päättyy 16.6.2020 klo 15. Hakemukset KirkkoHR-lomakkeen kautta sähköisesti. Hakemukseen on liitettävä ote kirkon nimikirjasta ja lääkärintodistus.

Kirkkoneuvosto on antanut seuraavan lausunnon kirkkoherran viran erityisistä tarpeista:

1. Johtamistaidot
Hengellinen johtajuus, jossa selkeästi sitoudutaan kirkon uskoon ja oppiin. Hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen, kannustava henkilöstöjohtaminen, kokonaisuuksien hallinta sekä kyky johtaa seurakunnan strategiatyöskentelyä

2. Yhteistyötaidot
Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Taito luoda yhteistyöverkostoja seurakunnassa sekä eri herätysliikkeiden ja sidosryhmien kanssa. Kyky tukea ja aktivoida luottamushenkilöitä, maallikkotoimintaa sekä vapaaehtoisverkostoja.

3. Innovatiivisuus
Kyky luoda ja toteuttaa uusia visioita, taito analysoida toimintaympäristön muutoksia ja priorisoida niiden edellyttämiä toimenpiteitä.