(Poistunut julkaisusta)

Tuntiopettaja, sähköala
Helsingin kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2019

Haemme sähköalan päätoimista tuntiopettajaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. 

Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatioalan (sähköasennus) perustutkinnon ammatillisten opintojen opettaminen ja ohjaaminen oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. 

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. 

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. 

Lisäksi tehtävässä edellytetään sähkö- ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta, sähköasennustöiden vankkaa käytännön osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä vähintään opistotason insinöörin tutkintoa. Tehtävässä edellytetään myös valmiutta opetuksen pedagogiseen kehittämiseen työelämälähtöisesti sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen mukaisesti. 

Luemme eduksi kokemuksen toiminnallisen oppimisen toteuttamisesta sähkö- ja automaatioalan koulutuksessa tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja ohjaamisessa sekä kokemuksen monikulttuurisen opiskelijaryhmän kanssa toimimisesta ja kielitietoisen opetuksen toteuttamisesta. 

Tämän avoimen tehtävän lisäksi  haemme yhtä määräaikaista (KASKO-03-22-19) sähkö- ja automaatioalan päätoimista tuntiopettajaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. Lisätietoja: helsinkirekry.fi.