Tuntiopettaja, IV-ala
Helsingin kaupunki / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2020

Oletko talokteniikan osaaja ja ilmanvaihtoasennuksen ammattilainen? Etsimme juuri sinua tuntiopettajaksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu talotekniikan perustutkintoon sisältyvän ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan ammatillisten opintojen opettaminen.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. 

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. 

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi. 

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi tulityö- ja/tai työturvakorttikouluttajan pätevyyden, aiemman opettajakokemuksen ja toiminnan nuorten parissa, hyvät työelämäsuhteet sekä valmiudet opettaa muita talotekniikan osaamisalueita.

Tehtävä alkaa 19.10.2020. Hae 23.9.2020 klo 15 mennessä!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot