(Poistunut julkaisusta)

Tulosohjauscontroller
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2021

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto. Vastaamme tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Vastaamme myös liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.
Toimimme liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.
Olemme tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Tehtävän kuvaus

Haemme asiantuntevaan työyhteisöömme tulosohjauscontrolleria ylitarkastajan virkaan. Controllerina koordinoit ja osallistut tulosohjausprosessiimme. Tehtävä sijoittuu strategia ja toiminnansuunnittelu -osastollemme, jossa tulet osaksi noin 10 henkilön työyhteisöämme. Tehtävässäsi korostuu tiivis yhteistyö osastolla sekä viraston muiden toimialojen sekä toimintojen kanssa.

Strategia ja toiminnansuunnittelu -osasto ohjaa ja tukee viraston toimialoja ja toimintoja sekä vastaa mm. strategiaprosessin johtamisesta, viraston tulossopimuksen valmistelusta, sisäisestä toimintasuunnitelman valmistelusta, ELY-keskusten kanssa tehtävien tulossopimuksien valmistelusta ja seurannasta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinoinnista.

Tulosohjauscontrollerina tarkempiin tehtäviisi osana tulosohjausprosessia kuuluu mm.:

 • toiminnansuunnittelun koordinointi ja ohjeistus
 • johdon tuki ja ohjauspäätösten valmistelu
 • viraston tulostavoitteiden raportointi ja kehittäminen sekä tulosneuvotteluiden koordinointi
 • tulossopimusten valmistelu ja tulosohjausprosessin kehittäminen
 • KPI- mittareiden kehittäminen
 • osallistuminen Väyläviraston T&K- toiminnan kokonaiskuvan tuottamiseen ja suuntaamiseen

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Hakijalta odotamme

 • tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään muutaman vuoden työkokemusta haettavassa tehtävässä suoriutumista tukevissa tehtävissä
 • kehittämisotetta ja kykyä suunnitella ja koordinoida eri kokonaisuuksia
 • hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta

Luemme eduksi kokemuksesi liikennesektorista, tulosohjausprosessista sekä tuntemuksesi tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   3.5.2021
tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   3.3.2021 16:15

ID:   31-38-2021

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

Työsi tueksi tarjoamme sinulle kattavasti erilaisia etuja kuten:

 • Joustava työaika 
 • etätyömahdollisuus 
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu 
 • työmatkaetu 
 • työnantajan tukema lounas.

Meillä on myös kattava työterveyshuolto ja panostamme laadukkaaseen esimiestyöhön. Hyvinvointisi on meille tärkeää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ari-Pekka Manninen
Osastonjohtaja
029 534 3619
ari-pekka.manninen@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki
tai
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere
tai
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/1227/01.01.01/2021

Lisätietoja: Kiinnostuitko? Tutustu työpaikkaamme tästä