(Poistunut julkaisusta)

Tukimusjohtaja
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019

Perustamme uuden vaikutusarviointiyksikön, joka toimii pääjohtajan alaisuudessa läheisessä yhteistyössä pääekonomistin kanssa. Yksikkö tekee kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja vertailuja. Sen vastuulla ovat mm. viraston tutkimushankkeet, jotka liittyvät sote-uudistukseen, apteekki- ja lääkemarkkinoihin, rahapelimarkkinoihin, pikavippitoimintaan ja ilmastopolitiikkaan. Vaikutusarviointiyksikkö voi tehdä myös esityksiä ja aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kuluttajapolitiikan kehittämiseksi. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida uusien lakiehdotusten kilpailu- ja kuluttajavaikutuksia sekä kehittää vuorovaikutusverkostoa muiden tutkimuslaitosten ja yliopistoyhteisön kanssa.

Tutkimusjohtaja johtaa vaikutusarviointiyksikköä ja toimii yksikön esimiehenä. Hän ideoi ja koordinoi tutkimushankkeita ja ohjaa tutkimustyötä. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää kilpailu- ja kuluttajapoliittista tutkimus- ja selvitystyötä, perehtyä syvällisesti mielenkiintoisiin taloudellisiin ilmiöihin sekä soveltaa taloustieteellisiä työkaluja yhteiskunnallisesti merkittäviin tutkimuskysymyksiin.

Kelpoisuusvaatimukset: Tutkimusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Hakijalta odotamme: Tehtävä edellyttää laajaa kokemusta soveltavasta taloustieteellisestä tutkimuksesta ja laajojen hankkeiden ohjaamisesta. Arvostamme myös hyviä esimies- ja viestintätaitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste: Tehtävä on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmään vaativuustasolle 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 785,58 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta. Virasto voi käyttää rekrytoinnissa soveltuvuusarviointia.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 32-85-2019). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi viraston osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.