(Poistunut julkaisusta)

Tuiran seurakunnan seurakuntapastorin ma. virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

Tuiran seurakunnassa on avoinna 31.5.2021 asti kestävä seurakuntapastorin määräaikainen virkasuhde.

Organisaation kuvaus:
Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja seitsemän palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Tuiran seurakunta kuuluu Oulun seurakuntayhtymään. Seurakunta on vireä noin 40 000 jäsenen seurakunta. Seurakunnan palveluksessa on 53 työntekijää.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite:
Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö:
- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus
- Kirkolliset toimitukset
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä:
- Teologisena asiantuntijana toimiminen
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
- Työalana aikuistyö

Kelpoisuusvaatimukset:
Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2, 5 ja 8).

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa koeaikaa.

Palkka:
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen.

Lisätiedot
Virkaa koskevat tiedustelut papiston tiimiesimies kappalainen Lauri Kujala p.040 5411 922 tai hiippakuntapastori Päivi Liiti p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 5.10.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen liitetään omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjanote.