(Poistunut julkaisusta)

Tsetanes Naal -hankkeen projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2018

Haemme Tsetanes Naal -hankkeeseen kokoaikaista projektipäällikköä ajalle 6.8. – 31.12.2018 Helsingin kampukselle

Hankkeen varsinaisena tavoitteena on, että romanien koulutustaso ja sen myötä työllistymismahdollisuudet paranevat. Hankkeen varsinainen tavoite noudattaa OKM:n valtakunnallista Sujuvat siirtymät -ESR-kokonaisuutta koskevaa linjausta siitä, että tarvitaan valtakunnallisesti yhteneviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia siirtymävaiheen palveluita, jotta romanien osallistuminen koulutukseen lisääntyisi. Palvelut ja toimintamallit vakiinnutetaan osaksi koulutusjärjestelmää ja koulutuksen järjestäjien toimintaa.

Pääasialliset työtehtävät ja vastuut

Projektipäällikkönä vastaat verkostomaisen hankkeen projektipäällikön tehtävistä ja teet tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen osatoteuttajien sekä Nevo Tiija –hankkeen kanssa. Tehtäviin kuuluu mm.

 • hankkeen johtaminen ja yhteistyön koordinointi hankepartnereiden ja hankkeen muiden yhteistyötahojen kanssa, hankkeen hallinnointi, raportointi, tiedotus ja viestintä
 • hankehenkilöstön yhteistyön koordinointi ja fasilitointi
 • some-kampanjoinnin toteuttaminen yhteistyössä Nevo Tiija –hankkeen kanssa
 • hankkeeseen liittyvien seminaarien ja työpajojen organisoiminen
 • osallistuminen hankkeessa luotavien käytäntöjen ja mallien jalkauttamiseen
 • yhteydenpito romanijärjestöihin ja alueellisiin romaniyhdistyksiin
 • hankkeen loppuseminaarin järjestäminen
 • hankkeen loppuraportointi

Vaadittava koulutus, osaaminen ja työkokemus

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • kokemusta romanikulttuurista
 • kokemusta vähemmistökysymyksistä ja vähemmistöryhmien kanssa työskentelystä
 • erinomaiset vuorovaikutustaidot ja palveluasenne
 • kokemusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä projektityöskentelystä
 • itsenäinen ja tavoitteellinen työote
 • valmiudet myös kansainväliseen hanketyöskentelyyn

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja haastavan mahdollisuuden hanketyöhön laajassa valtakunnallisessa verkostossa.

Hakuaika ja –menettely

Kiinnostuitko? Haethan tehtävään 30.5.2018 mennessä.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa voimassa olevien palkkausperiaatteiden mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa hanketoimintapäällikkö Sari Vilminko (lomalla 25.6. – 3.8.2018), p. 040 091 0223, sähköposti sari.vilminko@diak.fi .