(Poistunut julkaisusta)

Translator-kontorsassistent
Borgå kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2019

Till Borgå kyrkliga samfällighet sökes ordinarie

TRANSLATOR-KONTORSASSISTENT

Till translator-kontorsassistentens arbete hör framför allt översättning från finska till svenska och från svenska till finska. Det material som översätts består i huvudsak av olika förvaltningsorgans föredragningslistor och protokoll samt bilagor o.dyl. handlingar. Translatorn översätter också stödmaterial som hänför sig till verksamheten och fungerar som språkligt stöd inom arbetsgemenskapen. Uppgifterna för det tillhörande arbetet som kontorsassistent består främst av sekreteraruppgifter och administrativa assistentuppgifter.

Arbetet som translator förutsätter lämplig högre högskolexamen. Den som anställs ska även ha praktisk erfarenhet av översättning från svenska till finska och från finska till svenska. Då det gäller de tillhörande uppgifterna som kontorsassistent värdesätter vi praktisk erfarenhet av sekreterararbete, administrativt kunnande och goda insikter i de vanligaste kontorsprogrammen. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Lönen för befattningen bestäms enligt kravgrupp 601 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (2 696,89 eur/mån.). Utöver grundlönen betalas en årsbunden lönedel (0-15 %) på basis av tidigare arbetserfarenhet. För befattningen tillämpas en prövotid på fyra (4) månader. Den som väljs till befattningen ska före tillträdandet av befattningen uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Arbetet börjar 1.12.2019 eller enligt överenskommelse.

Skicka in din ansökan senast 3.10.2019 kl. 15.00 genom vårt elektroniska ansökningssystem.

Tilläggsuppgifter om befattningen fås av personalchef Karl-Johan Wickström, tfn 040 684 4088.

Borgå 29.8.2019
Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet