(Poistunut julkaisusta)

trädgårdsmästare
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2018

TRÄDGÅRDSMÄSTARE begravnings och fastighetsväsendet
Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet lediganslår en befattning som trädgårdsmästare.

Trädgårdsmästarens uppgifter är huvudsakligen följande:
deltar i skötseln och anläggningen av begravningsplatsernas och fastigheternas grönområden
sköter självständigt den mångåriga växtligheten året om
är arbetsledare för de säsonganställda på Råkulla begravningsplats
assisterar och vikarierar gravgrävaren i fråga om maskinellt utfört gravgrävningsarbete
gräver och fyller igen urngravar
sköter maskinell snöskottning på begravningsplatserna på vintrarna
kundbetjäning, visar gravplatser
vikarierar församlingsträdgårdsmästaren i dennas frånvaro

Av den som väljs förväntar vi oss förmåga att självständigt lösa problem och förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av uppgifter inom begravningsväsendet och kännedom om församlingslivet räknas som en merit.

Av den som väljs förutsätter vi lämplig yrkesexamen, exempelvis trädgårdsmästarexamen. Personen som väljs skall ha körkort, minst B-körkort och möjlighet att använda sin egen bil. Han eller hon skall också vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och bra muntliga och skriftliga kunskap i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska. Som förman fungerar församlingsträdgårdsmästare.

Uppgiften placerar sig i kyrkans tjänste- och kollektivavtal i kravgrupp 403, där grundlönen uppgår till 2 083,56 euro i månaden. En eventuell personlig årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet uppgår till högst 15 prosent.

Arbetet inleds 1.11.2018 eller enligt överenskommelse. Det är fråga om ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare.
Ytterligare information om trädgårdsmästarbefattningen ger församlingsträdgårdsmästare Sari Mantila tfn 0500 875 989, på semester 17─21.9.2018, sari.mantilaÄTevl.fi
Ansökningarna skall lämnas in elektroniskt via rekryteringssystemet KirkkoHR senast 25.9.2018.