(Poistunut julkaisusta)

Toimitusjohtaja
StaffPoint

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.6.2018
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön sr. (Itla) perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Eduskunta päätti 100 - vuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itla:lle pääomittamalla toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle säätiölle kansanedustajista koostuva valtuuskunta. Eduskunnan juhlapäätöksen ja sääntömuutoksen seurauksena säätiö siirtyi perustajäseniltä eduskunnan ohjaukseen.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Toiminta on tietoon ja näyttöön perustuvaa, toimijoita verkostoivaa sekä monialaista.

Haemme nyt uudistuvalle säätiölle

Toimitusjohtajaa

Tehtävä on tässä muodossa uusi. Uuden toimitusjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat

• yhdessä hallituksen kanssa säätiön strategian rakentaminen uuteen tilanteeseen
• säätiön mission ja tavoitteiden tunnettavuuden sekä maineen rakentaminen sidosryhmissä sekä vaikuttajaverkostossa
• kumppanisopimusten hallinnointi ja kehittäminen
• yhteistyösuhteiden ylläpito ja kehittäminen verkostoyhteisöön
• säätiön ammattimainen johtaminen säätiölain, säätiön sääntöjen ja hyvien käytäntöjen mukaisesti
• säätiön talouden suunnittelu ja operatiivinen johtaminen

Odotamme sinulta:
• riittävää kokemusta Itlan toimialaan liittyvästä tieteellisestä tutkimustyöstä
• riittävää kokemusta lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristöstä ja alan toimijoista
• johtamiskokemusta soveltuvasta hallinnollisesta tai muusta tulosvastuusta
• näyttöä tuloksekkaasta työskentelystä verkosto- tai ohjelmaperusteisessa toiminnassa erilaisten toimijoiden kanssa
• mielellään omaa kokemusta strategisen muutoksen toteuttamisesta
• soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
• molempien kotimaisten kielten sekä englannin hyvää hallintaa. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden:
• edistää Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta tekemällä merkittävää työtä
• Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hengessä luoda uutta ja vaikuttaa päätöksentekijöihin
• työskennellä innostuneessa, eri aloja ja osaamista yhdistävässä tiimissä
• verkostoitua kansainvälisesti

Olet kenties hakemamme henkilö, jos haluat osoittaa vaikuttavia tuloksia ja koet säätiön työkentän itsellesi tärkeäksi. Sinussa on luovuutta ja innovatiivisuutta. Olet jo hyvin verkostoitunut, mahdollisesti myös kansainvälisesti. Sinulla on vahva kokemus tiedolla johtamisesta. Tunnet säätiön toimialaan liittyvää tieteellistä tutkimusta ja haluat tuoda tutkimustietoa käytäntöön sekä päätöksentekoon. Osaat johtaa verkostoissa ja olet valmis keskustelemaan laaja-alaisesti yhteiskunnassa
Kiinnostuitko ja haluatko kuulla lisää? Lue lisää www.itla.fi tai www.kasvuntuki.fi

Lähetä hakemuksesi ja CV:si torstai 21.6.2018 mennessä www.staffpoint.fi/ työpaikat kautta. Lisätietoja tehtävästä ja luottamukselliset yhteydenotot: Pasi Honkalahti, Director, StaffPoint Executive, pasi.honkalahti@staffpoint.fi, p. 0408447707.