(Poistunut julkaisusta)

Toimitusjohtaja, Harjun Terveys Oy
Julkiset terveyspalvelut ja ulkoistukset

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2020

Haemme Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden kasvavaan tiimiin TOIMITUSJOHTAJAA vastaamaan Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) yhteisyrityksen Harjun Terveys Oy:n johtamisesta.

Toimitusjohtaja vastaa Harjun terveys oy:n operatiivisesta johtamisesta, laatu- ja asiakaslupauksen toteutumisesta, yhtiön taloudesta ja toiminnan kannattavuudesta, tilaajayhteistyöstä PHHYKY:n suuntaan sekä myyntiprosessista sopimukseen liittyvien mahdollisten laajennusoptioiden osalta.

Toimitusjohtajan keskeiset vastuualueet:

- Yhtiön palveluntuotannon onnistunut käynnistysvaihe ja palvelusopimuksen mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen
- Harjun terveys oy:n toiminnan operatiivinen johtaminen, yhtiön henkilöstön (n. 425 FTE) esimies, Harjun terveyden johtoryhmän toiminnan johtaminen
- Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon toimintamallien uudistaminen moniammatilliseen tiimityömalliin
- Yhtiön palvelutuotannon saatavuuden kehittäminen hankinnan tavoitteiden ja Mehiläisen tarjouksen mukaisesti, saumaton integraatio alueen muihin palveluihin
- Osaavan henkilöstön turvaaminen nykyistä henkilöstöä sitouttamalla sekä turvaamalla tuloksellinen rekrytointitoiminta (mm. koulutusoikeuksien kautta)
- Yhtiön henkilöstön työn tuottavuuden johtaminen ja määrätietoinen parantaminen saatavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi
- Digitaalisten palveluiden käyttöönotto Harjun terveyden toiminnassa hankinnan tavoitteiden ja Mehiläisen tarjouksen mukaisesti
- Toiminnan kannattavuuden määrätietoinen johtaminen ja yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
- Yhtiön organisaation ja henkilöstörakenteen muuttaminen vastaamaan uutta toimintamallia taloudellisen raamin puitteissa
- Yhtiön hankintojen ja tukipalveluiden kilpailuttaminen ja soveltuvin osin ulkoistaminen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi
- Tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönotto päivittäisen johtamisen tukena

Tehtävässä tarvittava osaaminen:

- Korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta (esim. KTM, DI, LL)
- Koeteltu johtamis- ja esimieskunto vaativista tulosvastuullisista ja esimiestehtävistä mieluiten sote-palveluntuotannosta tai muusta (henkilövaltaisesta) palveluliiketoiminnasta
- Vahva taloudellinen osaaminen, näytöt kannattavuuden johtamisesta aikaisemmissa tulosvastuullisissa tehtävissä
- Osaaminen ja näytöt haastavien muutoshankkeiden läpiviennistä ja toimeenpanosta
- Erinomaiset vuorovaikutus-, viestintä-, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, kyky innostaa henkilöstöä haastavassa muutoksessa
- Suomen julkisrahoitteisen sote-markkinan, sen järjestäjäkentän, rahoituksen ja lainsäädännön tuntemus

Toimitusjohtaja raportoi tehtävässään Mehiläisen julkisista perusterveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle Joonas Turuselle ja on osa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtoryhmää.

Lisätietoja tehtävästä antaa hausta vastaava rekrytointikonsultti, Pro-Source Oy:n Senior Partner Lasse Pehto, p. 040 560 8696, lasse.pehto@prosource.fi.