(Poistunut julkaisusta)

Toimitusinsinööri
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2018

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Perustoimitukset-tulosyksikkö vastaa perustoimitustuotannosta koko maassa. Perustoimituksia ovat mm. lohkominen, yksityistietoimitus ja rajankäynti. Lisäksi tulosyksikössä tehdään mm. kiinteistötietojärjestelmän perusparantamista sekä ratkaistaan lainhuuto- ja kiinnitysasioita. Tulosyksikössä työskentelee noin 320 maanmittausalan ammattilaista.

 

Tehtävän kuvaus

Perustoimitukset-tulosyksikkö hakee kahta toimitusinsinööriä määräaikaiseen kahden vuoden virkasuhteeseen alkaen 1.1.2019. Virat sijoittuvat Lounaisen-Suomen vastuualueelle Turun tai Salon toimipisteeseen.

Toimitusinsinöörin tehtäviin kuuluu varsinaisten maanmittaustoimitusten lisäksi kiinteistötietojärjestelmän perusparannusta sekä muita kiinteistötehtäviä. Maanmittaustoimituksissa pääpaino on lohkomisissa. Lisäksi työtehtäviin kuuluu lainhuuto- ja kiinnitysasioiden ratkaiseminen lohkomisten yhteydessä sekä erikseen.

Kerro hakemuksessasi, mihin toimipisteeseen ensisijaisesti haet. Salon toimipisteen osoite on Torikatu 2 ja Turun toimipisteen osoite on Itsenäisyydenaukio.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa maanmittauksen diplomi-insinöörin tai ammattikorkeakouluinsinöörin tutkintoa, tai aikaisempaa teknikon tai insinöörin tutkintoa (KML 5 §).

 

Hakijalta odotamme

Tehtävässä toimiminen edellyttää kiinteistöjärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta sekä soveltamiskykyä. Tehtävässä käytetään julkista valtaa ja päätökset tehdään itsenäisesti.

Lisäksi tehtävässä menestymisen edellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, halu ja kyky oppia uusia asioita sekä kyky työskennellä yksin ja tiimissä.

Toivomme myös kykyä suunnitella ja johtaa omaa työtään, oma-aloitteisuutta, tuloksellista työskentelytapaa sekä palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.

Luemme eduksi tehtävää tukevan työkokemuksen ja ruotsinkielen suullisen ja kirjallisen hallinnan.

 

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen hallinta.

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 9 mukaan.

Tyyppitehtävän 9 palkka on 2653,76 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tyyppitehtävän palkasta.

 

Edut

Olemme moderni työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Tehtävän hakeminen

Tutustu tehtävään (ID 30-444-2018) valtiolle.fi -sivustolla ja hae tehtävää viimeistään 3.12.2018 klo 16:15 mennessä.

 

Lisätietoja tehtävästä

Hannu Rönty (lomalla 2.11.-18.11.2018)

Tuotantopäällikkö (Lounaisen-Suomen vastuualue)

+358 40 531 8121

hannu.ronty@maanmittauslaitos.fi

 

Hannu Penttilä (antaa lisätietoja 16.11.2018 saakka)

Tuotantopäällikkö (Läntisen Suomen vastuualue)

+358 40 538 7480

hannu.penttila@maanmittauslaitos.fi

 

 

Tutustu Maanmittauslaitokseen