(Poistunut julkaisusta)

Toimitusinsinööri
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2018

Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi?

Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen.

Maanmittauslaitoksen Perustoimitukset-tulosyksikkö vastaa perustoimitustuotannosta koko maassa. Perustoimituksia ovat mm. lohkominen, yksityistietoimitus ja rajankäynti.

Lisäksi tulosyksikössä tehdään mm. kiinteistötietojärjestelmän perusparantamista sekä ratkaistaan lainhuuto- ja kiinnitysasioita. Tulosyksikössä työskentelee noin 320 maanmittausalan ammattilaista.

Tutustu Maanmittauslaitokseen

Työtehtävät

Perustoimitukset-tuloyksikkö hakee toimitusinsinööriä vakituiseen virkaan Eteläisen Suomen vastuualueelle Lohjan palvelupisteeseen alkaen 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Toimitusinsinöörin tehtäviin kuuluu varsinaisten maanmittaustoimitusten lisäksi kiinteistötietojärjestelmän perusparannusta sekä muita kiinteistötehtäviä.

Maanmittaustoimituksissa pääpaino on lohkomisissa. Lisäksi työtehtäviin kuuluu lainhuuto- ja kiinnitysasioiden ratkaiseminen lohkomisten yhteydessä sekä erikseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa maanmittauksen diplomi-insinöörin tai ammattikorkeakouluinsinöörin tutkintoa, tai aikaisempaa teknikon tai insinöörin tutkintoa (KML 5 §).

Hakijalta odotamme

Tehtävässä toimiminen edellyttää kiinteistöjärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta sekä soveltamiskykyä. Tehtävässä käytetään julkista valtaa ja päätökset tehdään itsenäisesti.

Lisäksi tehtävässä menestymisen edellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, halu ja kyky oppia uusia asioita sekä kyky työskennellä yksin ja tiimissä.

Toivomme myös kykyä suunnitella ja johtaa omaa työtä, oma-aloitteisuutta, tuloksellista työskentelytapaa sekä palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä.

Luemme eduksi

Tehtävää tukevan työkokemuksen ja erinomaisen ruotsinkielen taidon.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen hallinta. Työtehtävät suoritetaan pääosin ruotsin kielellä.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 9 mukaan.

Tyyppitehtävän 9 palkka on 2611,81euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tyyppitehtävän palkasta.

Edut

Olemme moderni työpaikka. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta luottamuksen hengessä. Työajoissamme on joustoa, ja työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen koetaan meillä erittäin hyväksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Tehtävän hakeminen

Tutustu paikkaan (ID 30-420-2017) valtiolle.fi -sivustolla ja hae tehtävää viimeistään 16.2.2018  klo 16:15 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä

Tuotantopäällikkö Lars Weckman
+358 40 054 6822
lars.weckman@maanmittauslaitos.fi