(Poistunut julkaisusta)

Toimittaja
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.10.2018

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimitilamme sijaitsevat Helsingin keskustassa. Kirkkohallitus on savuton työpaikka.

Tule kanssamme luomaan kirkon viestinnän tulevaisuutta!

Haemme
TOIMITTAJAA

työsopimussuhteeseen Kirkon viestinnän ohjelmapalvelut -yksikköön. Kirkon viestintä vastaa evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallisesta viestinnästä.

Toimittajana ideoit, suunnittelet ja toteutat uskontoa ja kirkkoja käsitteleviä ohjelmia, sisältöjä ja sisältökokonaisuuksia eri alustoille: teksti, radio, tv, verkko ja some. Erityisvastuuna on osallistuminen Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelman ideointiin ja tuottamiseen. Tarvittaessa osallistut myös hartausohjelmien koordinointiin ja suunnitteluun. Arvostamme, jos sinulla on valmiuksia osallistua koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Toimittajan on kyettävä ideoimaan ja toteuttamaan haastatteluja sekä muita ohjelmia ja sisältöjä, sekä editoimaan radio-ohjelmia ja muita sisältöjä esityskuntoon. Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, jossa painottuu teologia, uskontotiede ja viestintä tai muuta soveltuvaa tutkintoa tai ammatissa pitkällä ajalla hankittuja vastaavia taitoja. Tehtävä edellyttää monipuolista mediaosaamista, hyviä yhteistyökykyjä, luovaa ja sitoutunutta työotetta, erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Tehtävään palkattavan edellytetään olevan Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Radio- ja tv-ilmaisun lisäksi arvostamme kykyä tuottaa tekstimuotoisia uutisia ja muita artikkeleita, sekä verkkoilmaisun tuntemista. Menestyminen tehtävässä edellyttää halua seurata ja ylläpitää tietämystä uskontoihin ja eri kirkkoihin liittyvistä asioista niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Lisäksi arvostamme kirkon työn tuntemista, Ylen ja muiden kanavien tuotantokoneiston ja -kulttuurin tuntemusta sekä tarvittavan tietotekniikan hallintaa.

Palkkaus on vaativuusryhmä 602 mukainen (palkka 3155,44 euroa). Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu työkokemukseen. Tehtävä täytetään 1.12.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Täyttöön liittyy kuuden kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteeseen sakasti.fi/tyopaikat viimeistään 26.10.2018 klo 10.00 mennessä. Hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan hakuprosessissa.
Tiedusteluihin vastaa ohjelmapäällikkö Kimmo Saares, p. 050 5519 611 tai kimmo.saares@evl.fi.