Toimitilapäällikkö
Kansallisarkisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2020

Tehtävän kuvaus

Etsimme joukkoomme toimitilapäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen 1.1.2021 lukien. Toimitilapäällikkö vastaa monipaikkaisen virastomme kiinteistöjen ylläpito-, turvallisuus- ja kehittämistehtävistä. Toimimme pääosin Senaatti-kiinteistöjen vuokratiloissa yhdeksällä paikkakunnalla. Tehtävän sijoituspaikka on Helsinki, jossa toimitilapäällikkö on virastomestaritiimin esimies.

Toimitilapäällikön tehtävänä on Kansallisarkiston vuokrasuhteiden sekä toimitila- ja kiinteistöpalveluiden hallinta. Hän on Kansallisarkiston asiantuntija kiinteistöjen teknisissä asioissa. Toimitilapäällikkö vastaa kiinteistöjen turvallisuus-, siivous- ja aulapalveluiden toteuttamisesta sekä toimitilojen olosuhdehallinnasta. Hän tukee viraston ydintoimintojen toteutumista kehittämällä kiinteistötiedon käyttöä ja koordinoimalla Kansallisarkiston toimitilastrategiaa. Toimitilapäällikkö työskentelee yhdessä toimipaikkojen tilavastaavien, aineistonhallinnan ammattilaisten sekä ulkoisten palveluntuottajien kanssa.

Tehtävä on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Hallintopalvelut-palvelualueelle. Tarvittaessa tehtävä voidaan siirtää toiselle palvelualueelle.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Toimitilapäällikön tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa rakennus- tai kiinteistöalan koulutusta ja/tai työkokemusta toimitilahallinnon tehtävistä. Tehtävä edellyttää perehtyneisyyttä kiinteistöhuollon eri osa-alueisiin sekä taloteknisten järjestelmien ja olosuhdehallinnan ymmärrystä. Lisäksi edellytetään kykyä toimitilojen käytön ja talouden analysointiin, raportointiin ja kehittämiseen.

Tehtävään valittavalta odotetaan kykyä hallita kokonaisuuksia, hyvää organisointikykyä sekä itsenäistä työotetta ja taitoa tarttua käytännön asioihin. Asiakas- ja käyttäjänäkemysten sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuun huomioiminen on tehtävässä olennaisen tärkeää.

Eduksi katsotaan turvallisuusasiantuntemus, kokemus kiinteistökorjausten teettämisestä ja valvontatehtävistä, esimieskokemus sekä soveltuva korkeakoulututkinto.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan ruotsin ja englannin kielen osaaminen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu Kansallisarkiston palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 10. Palkan vaihteluväli on 3449,95 - 5002,42 €/kk.

Muuta

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot