(Poistunut julkaisusta)

TOIMITILAPÄÄLLIKKÖ
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2018

Tule mukaan kehittämään Helsingin seurakuntien käytössä olevaa kiinteistöomaisuutta
HAEMME TOIMITILAPÄÄLLIKKÖÄ KIINTEISTÖOSASTON TILAPALVELUYKSIKKÖÖN
Seurakuntayhtymän kiinteistöosaston muodostavat kiinteistökehitys-, tilapalvelu- ja ylläpitopalveluyksiköt sekä ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikkö, joiden vastuulla on yhtymän seurakuntien omassa käytössä olevien noin 200 kiinteistön ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi kiinteistöosasto vastaa yhtymän noin 200 miljoonan euron arvoisen kiinteistösijoitussalkun hoitamisesta ja kehittämisestä. Osaston vastuualueella on n. 250 henkilötyövuotta ja sen talousarvio on n. 50 milj. euroa. Kiinteistöosaston tilapalvelu -yksikössä on avoinna toimitilapäällikön toimi. Toimitilapäällikön toimenkuva koostuu mm. seuraavista tehtävistä:
- toimisto- ja liiketilojen kehittäminen, myynti ja vuokraus
- vapautuvien toimitilojen myynti- ja vuokraustoimet
- maanvuokraussopimusten hoitaminen

Tehtävään valittavalta edellytetään
- Soveltuvaa, korkeakoulu, opisto- tai ammattikorkeakoulutason tutkintoa, kiinteistöalan erikoiskoulutusta ja kursseja
- Kiinteistöliiketoiminnan tuntemusta ja käytännön työkokemusta
- Alan atk-sovellusten käyttötaitoa
- Asiakaspalvelutaitoja, ihmissuhdetaitoja sekä neuvottelutaitoja
- Kiinteistöalan kirjanpidon ja laskentatoimen tuntemusta
- Alan lakien ja säädösten tuntemusta (mm. asunto- ja liikehuoneistojen vuokralait, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiölait, perintälaki, hankintalaki, arvonlisäverosäädökset ym.)
- Taitoa laatia kirjallisia esittelyjä ja tuotto- sekä kannattavuuslaskelmia päätöksentekoa varten

Kokemus vastaavista tehtävistä ja seurakunnan tai julkishallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävän vaativuusryhmä kirkon palkkausjärjestelmässä on 602, minkä lisäksi maksetaan mahdollinen aiempaan työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, joka on enintään 15% peruspalkasta.
Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointiohjelmamme kautta 18.9.2018 klo 16.00 mennessä. Tutkintotodistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä, eikä niitä tule lähettää hakemusten mukana.
Lisätietoja antavat Tilapalvelupäällikkö Pekka Suominen puh. (09) 2340 2754 (pekka.a.suominen@evl.fi) ja Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen puh. (09) 2340 2700 (kai.heinonen@evl.fi).