(Poistunut julkaisusta)

TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.3.2019

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin yhteydessä toimivaan hautatoimistoon julistetaan haettavaksi avoimeksi tullut toimistosihteerin virka.

Työtehtäviin kuuluu monipuolinen hautatoimen asiakaspalvelu, laskutukset, suoritusten seuranta, hautausmaiden atk-karttojen ylläpito, vainaja- ja hautarekisterin ylläpito, tilastointi, hoito- ja hallinta-aikojen päättymisilmoitusten sekä hoitotarjouksien lähettäminen omaisille, sekä sijaistaminen hautatoimiston muissa työtehtävissä.

Toimistosihteerin esimiehenä toimii keskusrekisterin johtaja ja väliesimiehenä toimii hautatoimiston hoitaja. Virkapaikka on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin yhteydessä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää parempi suullinen ja kirjallinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään. Viran menestyksellisessä hoidossa apuna on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja käyttää ja omaksua tarvittavia it-ohjelmistoja.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka 1.4.2019 on 2 104,40 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 1.6.2019.

Lisätietoja virasta antaa hautatoimiston hoitaja Maria Wikström p. 040 3417 253 tai keskusrekisterin hoitaja Salla Tenkanen salla.tenkanen@evl.fi p. 040 3417 227.

Hakuilmoitus julkaistaan evl-rekrytointipalvelussa, oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä ilmoitustaululla. Virkaa haetaan 18.4.2019 mennessä sähköisesti osoitteessa http://evl.fi/rekry tai Oikotie-palvelussa, https://tyopaikat.oikotie.fi. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8.00–15.45) viimeistään 18.4. klo 15.45, PL 922, 20101 Turku.